Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Bedrijven / Emissies van zuurstofbindende stoffen naar oppervlaktewater

Emissies van zuurstofbindende stoffen naar oppervlaktewater door bedrijven

 • Nadat organische stoffen in het oppervlaktewater terecht zijn gekomen, worden ze afgebroken. Bij dat proces wordt zuurstof aan het water onttrokken. Voldoende opgeloste zuurstof in het water is een belangrijke voorwaarde voor een divers ecosysteem.
 • Bruto-emissies zijn lozingen ter hoogte van het bedrijfsterrein. Netto-emissies houden rekening met eventuele zuivering op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie.
 • De emissies van zuurstofbindende stoffen door bedrijven zijn gedaald.
Laatst bijgewerkt: oktober 2023

toestandToestand

 • De bedrijven waren in 2021 verantwoordelijk voor 14% van de netto-emissies van het biochemisch zuurstofverbruik (BZV) en 28% de netto-emissie van het chemisch zuurstofverbruik (CZV).
 • Het zijn vaak dezelfde deelsectoren die een belangrijk aandeel hebben in de emissies van zuurstofbindende stoffen (2021):
  • voeding: van 20% (netto-emissies CZV) tot 47% (bruto-emissies BZV);
  • handel & diensten: van 10% (netto-emissies CZV) tot 28% (bruto-emissies BZV);
  • chemie: van 9% (bruto-emissies BZV) tot 32% (netto-emissies CZV).
 • Voor voeding en handel & diensten geldt dat het aandeel in de netto-emissies veel kleiner is dan in de bruto-emissies.  De verhouding tussen bruto- en netto-emissies is voor deze deelsectoren ook duidelijk groter dan voor de chemie. Dat komt omdat bedrijven uit de deelsectoren voeding en handel & diensten vaker lozen in een riolering die is aangesloten op een openbare waterzuiveringsinstallatie.

evolutieEvolutie

 • Dankzij de inspanningen van bedrijven zijn de bruto-emissies gedaald in de periode 2010-2022 (BZV: -28%; CZV: -28%).
 • De netto-emissies zijn nog sterker gedaald (BZV: -44%; CZV -31%), naast de inspanningen van de bedrijven speelt de uitbreiding en verbetering van de openbare waterzuivering hier een belangrijke rol.

aanpakHoe pakken we dit aan?

De stroomgebiedbeheerplannen bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand van het oppervlaktewater en het grondwater te verbeteren. Alle maatregelen en acties om de toestand van de watersystemen te verbeteren of de overstromingsrisico's beter te beheren, zijn samengebracht in het maatregelenprogramma. Voor deze indicator is vooral Groep 7B - Verontreiniging oppervlaktewater van belang.

InfoMeer info

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.