Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Contact / Veelgestelde vragen / FAQ buiten hout stoken / Wat is de uitzondering op het verbrandingsverbod als dat 'vanuit fytosanitair oogpunt noodzakelijk is'?

Wat is de uitzondering op het verbrandingsverbod als dat 'vanuit fytosanitair oogpunt noodzakelijk is'?

Het verbranden van landbouw- en fruitgewassen kan verplicht worden als die gewassen door bacterievuur zijn aangetast.

Deze regel is vastgelegd in het 'KB van 23 juni 2008' over de maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur te voorkomen.

De uitzonderingsmogelijkheid geldt ongeacht het type landgebruik, en kan dus ingeroepen worden door particulieren, landbouwers en terreinbeheerders.

Particulieren moeten in praktijk beschikken over een schriftelijke bestrijdingsopdracht van het 'Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen' om te kunnen aantonen dat het verbrande plantaardig materiaal effectief besmet was.

Voor land- en tuinbouwers volstaat het om het tijdstip en de reden voor de verbranding van het besmet plantaardig materiaal bij te houden in een register, dat ter beschikking wordt gehouden van de toezichthoudende overheid.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.