Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Contact / Veelgestelde vragen / FAQ buiten stoken / Waar kan ik als landbouwer of terreinbeheerder terecht met mijn grote hoeveelheden groenafval?

Waar kan ik als landbouwer of terreinbeheerder terecht met mijn grote hoeveelheden groenafval?

De meest voor de hand liggende oplossing is om het groenafval in te leveren bij een composteringsinstallatie. Op die manier wordt groenafval omgezet in een stabiele, hoogwaardige kiem- en onkruidvrije bodemverbeteraar. '

Bekijk de Lijst van de erkende composteringsinstallaties in Vlaanderen.

 

 

Voor niet-particulieren zijn er ook nog andere mogelijkheden:

  • Inleveren bij een containerparken (tegen betaling) als dit daar toegelaten is;
  • Zelf groenafval composteren. Dat is toegestaan als er uitsluitend gewerkt wordt met eigen uitgangsmateriaal en de compost bestemd is voor de eigen percelen (thuis- en boerderijcompostering). Als je groenafval van derden wil composteren, is een milieuvergunning (en meestal ook bouwvergunning) nodig waarbij de klasse van milieuvergunning bepaald wordt door de capaciteit van de installatie. Voor het afzetten van de compost zijn nog bijkomende attesten (keuringsattest, FOD ontheffing) nodig;
  • Verhakselen tot mulchmateriaal, ter plaatse of op terreinen van de gemeente of bij tuinaannemers. Verhakselen op terreinen van de gemeente of bij tuinaanemers is vergunningsplichtig;
  • Bij kleine hoeveelheden: een inzamelcontainer op de eigen exploitatiezetel. Voor niet-particulieren wordt de hoeveelheid die zonder vergunning tijdelijk op de exploitatiezetel mag opgeslagen worden, vastgelegd op één container van 40 m³. Daarbij moet een regelmatige afvoer voorzien worden. Als richtlijn voor regelmatige afvoer bepaalt de OVAM dat de opslagtermijn voor fijn tuinafval maximum een week bedraagt in de periode april – oktober en 1 maand in de periode november – maart. Voor het grovere tuinafval, zoals snoeihout, is de termijn beperkt tot twee maanden.

Met vragen over het afvoeren of verwerken van groenafval kun je terecht bij OVAM, team Bio.
Meer info over composteren vind je op www.vlaco.be

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.