Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Contact / Veelgestelde vragen / FAQ buiten stoken / Wat als je bent betrapt op verbranden in open lucht?

Wat als je bent betrapt op verbranden in open lucht?

Als je wordt betrapt omdat er een klacht werd ingediend of omdat het vuur werd opgemerkt kan er een proces-verbaal worden opgesteld door de politie of een toezichthouder.

Het verbranden van afval of groenafval in open lucht in je tuin of op andere plaatsen waar het niet mag is immers een schending van de milieuregelgeving.

Dit proces-verbaal wordt bezorgd aan:

  • ofwel de GAS-ambtenaar als jouw gemeente afvalverbranding heeft opgenomen in het GAS-reglement. De GAS-ambtenaar kan je dan een geldboete (gemeentelijke administratieve sanctie) van maximaal €350 opleggen;
  • ofwel de procureur des Konings. De procureur des Konings kan beslissen om:
    • je strafrechtelijk te vervolgen waarna de strafrechter een geldboete kan opleggen; of
    • het proces-verbaal door te sturen naar de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving. Deze afdeling kan je een bestuurlijke geldboete opleggen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.