Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Contact / Veelgestelde vragen / FAQ buiten stoken / Wat zijn ‘landschapselementen’ bij de uitzonderingsmogelijkheid voor de verbranding van plantaardige afvalstoffen?

Wat zijn ‘landschapselementen’ bij de uitzonderingsmogelijkheid voor de verbranding van plantaardige afvalstoffen?

Een landschapselement moet begrepen worden als ‘een onderdeel van het landschap (bosschages, weggetjes, watertjes, enz.)’.

In het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu worden ‘kleine landschapselementen’ gedefinieerd als ‘lijn- of puntvormige elementen met inbegrip van de bijhorende vegetaties waarvan het uitzicht, de structuur of de aard al dan niet resultaat zijn van menselijk handelen, en die deel uitmaken van de natuur zoals: bermen, bomen, bronnen, dijken, graften, houtkanten, hagen, holle wegen, hoogstamboomgaarden, perceelsrandbegroeiingen, sloten, struwelen, poelen, veedrinkputten en waterlopen’.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.