Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Waterfactuur / Kosten van openbare waterzuivering / Vergoeding voor bovengemeentelijke sanering (excl. BTW-lasten) in relatie tot inkomsten van gezinnen en bedrijven, die niet in oppervlaktewater lozen, via bovengemeentelijke bijdrage en heffing op waterverontreiniging (Vlaanderen, 1991-2018)

Vergoeding voor bovengemeentelijke sanering (excl. BTW-lasten) in relatie tot inkomsten van gezinnen en bedrijven, die niet in oppervlaktewater lozen, via bovengemeentelijke bijdrage en heffing op waterverontreiniging (Vlaanderen, 1991-2018)

Deze figuur geeft de jaarlijkse vergoeding voor bovengemeentelijke sanering (excl. BTW-lasten) in relatie tot de inkomsten vanuit de gezinnen en de bedrijven, die niet in oppervlaktewater lozen, via de bovengemeentelijke bijdrage en de heffing op de waterverontreiniging voor de periode 1991-2018

Het cijfer voor de vergoeding van Aquafin in 2018 is nog voorlopig en kan nog licht wijzigen

Bron: VMM

Zoom

Cijfers in Excel

Embed link
<iframe border="0" width="100%" height="500" allowfullscreen="allowfullscreen" src="https://www.vmm.be/water/waterfactuur/kosten-van-openbare-waterzuivering/vergoeding-bovengemeentelijke-sanering-in-relatie/embed></iframe>

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.