Het cijfer voor de vergoeding van Aquafin in 2018 is nog voorlopig en kan nog licht wijzigen

Bron: VMM

Cijfers in Excel

VLAAMSEMILIEUMAATSCHAPPIJ