Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Waterbodem / Meetresultaten waterbodem

Meetresultaten waterbodem

Alle resultaten, data, statistieken,...
Titel Beschrijving
Geoloket stroomgebiedbeheerplannen De stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 geven uitvoering aan de Europese kaderrichtlijn Water, de Overstromingsrichtlijn en het daaruit voortvloeiende decreet integraal waterbeleid.
Geoloket waterkwaliteit Alle gegevens van de meetnetten voor oppervlaktewater, afvalwater, overstorten en waterbodem.
Vlaamse Hydrografische Atlas De VHA beschrijft de toestand van de waterlopen en de wijze waarop ze beheerd worden.
WEISS - Water Emissions Inventory Support System Het WEISS geoloket toont de bijdrage van verschillende bronnen aan de waterverontreiniging.
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid