Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / Suikerpark

Suikerpark

Veurne (West-Vlaanderen)

Interne watercirculatieHemelwaterbufferHemelwaternetwerkIcoon wateroverschotten gemengd gebiedAfkoppelen hemelwaterWateroverschotten stedelijk gebied

De Suikerpark-site is een nieuw stadsdeel in Veurne met woningen, een bedrijventerrein en een natuurgebied. De verschillende ontwikkelingen zorgen ervoor dat de vraag naar water toeneemt. Dit terwijl er in de omgeving steeds grotere waterschaarste door droge periodes heerst.

Om ervoor te zorgen dat zowel natuur, mens, landbouw als industrie in de toekomst over voldoende water beschikken, zullen verschillende partners voor de site een uniek samenwerkingsmodel opzetten: Water Service Company (WASCO) Suikerpark.

Alle betrokkenen zetten maximaal in op het lokaal vasthouden en hergebruiken van water. Het Proeftuinproject is een hefboom voor een brede samenwerking tussen woonontwikkeling, bedrijventerrein en natuurgebied.

Concreet zal de overtollige hoeveelheid aan hemel- en afvalwater over het hele terrein worden samengebracht, gezuiverd en herverdeeld. Dat is mogelijk dankzij de aanleg van een slim tweede waternet. Uiteindelijk zal water in het gebied langere tijd vastgehouden én lokaal hergebruikt worden door verschillende afnemers.

Natuurbehoud staat centraal. De biodiversiteit in de omgeving wordt ondersteund doordat het gebied niet langer uitdroogt en zo een belangrijke broed- en verblijfplaats blijft voor verschillende soorten moeras- en watervogels, waaronder enkele beschermde soorten.  

Het resultaat? De site van 49ha wordt weerbaarder tegen zowel waterschaarste als wateroverlast.

Initiatiefnemer

ION develop different (Suikerpark)

Partners

 • Veurne Snack Foods BV - productie voeding
 • Colruyt Group (Etablissementen Franz Colruyt NV)
 • WVI (West-Vlaamse Intercommunale) - Dienstverlenende vereniging
 • Aquaduin - drinkwaterbedrijf

Ondersteunende Partners

 • Vlakwa
 • Water Experts
 • SURA Impact

Financiering

Totale projectkost: 1.445.860 euro
Toegewezen subsidie: 897.530 euro

Contact

Steven.willems@ion.be

Waterbeheersysteem en samenwerkingsverband

De projectsite omvat twee bestaande bedrijven: Veurne Snack Foods en de lokale Colruyt winkel. Het regenwater dat deze bedrijven opvangen, wordt op vandaag niet optimaal gebruikt. In de toekomst zullen ook daken en verharde oppervlakte van nieuwe bedrijven het aanbod aan regenwater doen toenemen. Ook verschillende afvalwaterstromen kunnen nuttig ingezet worden, zoals huishoudelijk afvalwater en afvalwater van bedrijven.  

Reeds voor dit project zette elke actor zich maximaal in op de opvang en het lokaal hergebruik van water. Door de Proeftuinen droogte kunnen de partners echter ook samen investeren in een tweede waternet. Dat waternet brengt het overtollige regen- en afvalwater over het hele domein samen, behandelt het en herverdeelt het voor laagwaardige toepassingen.

Een WASCO (Water as a service company) zal instaan voor het beheer en onderhoud van de volledige installatie en het tweede waternet. De WASCO haalt zijn inkomsten uit de verkoop van het tweede circuitwater aan de eindklant, die er niet meer voor betaalt dan voor leidingwater. De klant wordt ontzorgd en betaalt voor het product en niet voor de installatie.

Water dat niet hergebruikt wordt, zal in het natuurgebied gebruikt worden om droge gebieden vochtig te houden. Boeren zullen water kunnen afhalen voor irrigatie en ook de groendienst van de stad Veurne zal in tijden van droogte gebruik kunnen maken van de waterbron.

Multiplicatiewaarde

 • Aanpak van een lokale overstromingsproblematiek d.m.v. buffering.
 • Onbenut regenwater teruggeven aan nabijgelegen natuurgebied.
 • Hemelwaternetwerk op gemengde site tussen bedrijven, woningen en natuur met een variërende watervraag.
 • Samenwerking tussen bedrijven en woonontwikkeling voor gezamenlijk zuiveren van afvalwater en circulair watergebruik.
 • Ter beschikking stellen van onbenut regenwater aan naburige land- en tuinbouwbedrijven.
 • Circulair watergebruik dankzij samenwerking tussen bedrijven onderling en met woonontwikkelingsproject.

Koppelen van nieuwe bedrijfsontwikkelingen aan het realiseren van een circulaire wateraanpak.

 

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

Dit initiatief kadert binnen een programma van de VMM dat deel uitmaakt van de Blue Deal.
De Blue Deal is een programma dat de Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Het programma bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik.

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.