Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / SamenWater 2.0 | Samen met industrie voor meer water in land- en tuinbouwsector

SamenWater 2.0 | Samen met industrie voor meer water in land- en tuinbouwsector

In Deinze (Oost-Vlaanderen) werken een bedrijventerrein en een glastuinbouwsite samen voor meer water.

Het project is een uitbreiding van het Water-Land-Schapsproject ‘Burenwater’, een project dat een bufferbekken aanlegt waarin oppervlaktewater in de winter opgeslagen wordt en ter beschikking gesteld wordt van de glastuinbouwsite Stokstorm, het PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw) en andere landbouwers in de buurt. Maar de watervraag van de glastuinbouwsite is groter.

Tevens worden binnen het project Burenwater de nodige elementen voorzien om water te verdelen naar omliggende bedrijven. De bedoeling is dat van daaruit persleidingen vertrekken naar de tuinbouwcluster en PCG, deze leidingen zijn niet opgenomen in het project Burenwater. Andere omliggende bedrijven kunnen er water afhalen per as.

Uitbreiding bestaand project

In deze proeftuin wordt het project uitgebreid door een samenwerking met het naburig bedrijventerrein de Prijkels. In het inrichtingsplan van het bedrijventerrein is veel aandacht besteed aan o.a. gemeenschappelijke regenwaterbuffering en -infiltratie afkomstig van de bijkomende verharde oppervlakte. Tussen dergelijk gezamenlijk infiltratiebassin en de glastuinbouwsite wordt een aangepaste leiding en pomp voorzien. Hierdoor kan de glastuinbouwsite jaarlijks een aantal duizenden m³ water extra beschikbaar krijgen. Zo kunnen de omliggende landbouwbedrijven meer water gebruiken uit het collectieve bufferbekken van het project ‘Burenwater’. 

In deze proeftuin zijn tevens de persleidingen voorzien die vertrekken naar de tuinbouwcluster en het PCG vanuit het waterbufferbekken van Burenwater. 

Beheer van het collectieve bufferbekken

Het energie- en waterbedrijf van de Stokstormsite is verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van de pomp en de leiding van het infiltratiebassin van de industriezone naar de Stokstormsite.

Projectpaspoort

Waterwinsten

 • Jaarlijks 500 m3 minder captatie uit oppervlaktewater
 • Jaarlijks +/- 10.000 m3 minder grondwatercaptatie
 • Jaarlijks +/- 15.000 m3 meer regenwatergebruik in plaats van drink- en grondwater

 Initiatiefnemer: Tomato Masters bvba (Deinze)

Partners

 • Het Groene Huis bvba (Deinze)
 • Dematra (Nazareth)
 • ESV Stokstormproject (Deinze)

Ondersteunende Partners

 • PCG-vzw (Kruishoutem)
 • POM Oost-Vlaanderen (Gent)
 • Veneco (Destelbergen)
 • Provinciebestuur Oost-Vlaanderen (Gent)

Financiering

 • Totale projectkost: 265 650 euro
 • Toegewezen subsidie: 199 237 euro

Contact: Anja.geiregat@oost-vlaanderen.be

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.