Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / Klimaatbomen | Gezamenlijke regenwateropvang boomkwekerij en loodsenverhuurder

Klimaatbomen | Gezamenlijke regenwateropvang boomkwekerij en loodsenverhuurder

In Wachtebeke (Oost-Vlaanderen) werkt een loodsenverhuurder met regenwateroverschot samen met een boomkwekerij en plantenverkoper voor de bewatering van plantmateriaal. Door regenwateropvang uit te breiden, daalt de druk op omliggende poldergrachten en verlaagt de kans op wateroverlast stroomafwaarts. De combinatie met andere maatregelen, zoals peilgestuurde drainage en het uitdiepen en vergroten van grachten, gaat verdroging van omliggende landbouwgronden tegen.

Crossport NV verhuurt loodsen en heeft veel verharding. Behalve voor een beperkte bluswatervoorraad gebruikt het bedrijf geen regenwater. Het overtollige regenwater voert af naar omliggende poldergrachten. Bij hevige regenbuien veroorzaakt dit wateroverlast stroomafwaarts over de grens met Nederland.

Verschillende ingrepen tegen verdroging

Deze proeftuin sluit een groter deel van de loodsen aan op de regenwateropvang van Crossport NV. Daarna leidt het regenwater af naar een bijkomend bufferbekken op de terreinen van de naburige boomkwekerij ADM Greentranders bvba. De boomkwekerij en plantenverkoper gebruikt het regenwater als alternatief voor grondwater. De boomkwekerij stapt ook over op druppelbevloeiing waardoor het tot 10 keer minder water nodig heeft.

Samen met de Polder Moervaart Zuidlede zet het project in op natuurgebaseerde ingrepen zoals het uitdiepen van grachten, het plaatsen van schotten en de omschakeling naar peilgestuurde drainage. Deze ingrepen voorkomen dat omliggende landbouwgronden uitdrogen in lange droge periodes.

De proeftuin in cijfers

Het dakoppervlak van Crossport is 57.000 m² en zorgt voor een jaarlijks volume van 45.000 m³ regenwater. ADM Greentraders legt een extra afkoppeling aan van het dakoppervlak naar de regenwateropvang van Crossport en voorziet een overloop naar opvangbekkens op hun eigen perceel. Die in serie geschakelde opvangbekkens hebben een volume tussen 6.000 m³ en 10.000 m³.  

Projectpaspoort

Waterwinsten

  • Verminderde kans op wateroverlast.
  • Jaarlijks 7.000 m³ hemelwatergebruik in plaats van grondwater
  • Jaarlijks 3.000 m3  bijkomende infiltratie van water.  

Initiatiefnemer: ADM Greentraders bvba (Zele)

Partners

  • LV De Vlieger (Zele)
  • Crossport NV (Wachtebeke)

Ondersteunende Partners

  • Gemeentebestuur Wachtebeke
  • Vlaams Kenniscentrum Water
  • Polder Moervaart Zuidlede
  • Eco2 Agrobeheerscentrum vzw
  • Andere omliggende landbouwers

Financiering

Totale projectkost: 560.000 euro
Toegewezen subsidie: 420.000 euro

Contact: directie@greentraders.be

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.