Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / Samenwerkwater | Regen- en proceswater samen bufferen

Samenwerkwater | Regen- en proceswater samen bufferen

In Laakdal (Antwerpen) zuiveren een groentebedrijf en een eierenproducent hun proceswater grondig en slaan het samen met regenwater op in een bufferbekken. Het water wordt gebruikt door verschillende partijen en voor diverse doeleinden. De overschot infiltreert lokaal in de grond.

Op de percelen van groentebedrijf Vanelven Agra BVBA komt een bufferbekken met een volume van 10.000 m³. Daarin komt het gezuiverd proceswater (effluent) van zowel Vanelven Agra BVBA als de eierenproducent, Lodewijckx NV, aangevuld met regenwater van beide sites.

Waterbron voor diverse doeleinden

Vanelven Agra zet de alternatieve waterbron in als irrigatiewater. Bij Van Bael BVBA helpt het bij de productie van graszoden. Ook de gemeente Laakdal en andere stakeholders gebruiken het water. Alleen wat overblijft, wordt nog geloosd in de rivier de Laak.

De verschillende rollen

Alle partners dragen een deel van de restfinanciering. De eierenproducent investeert vooral in waterzuivering, het groentebedrijf in zuivering en buffering en de producent van graszoden staat in voor de leidingen naar de betrokken percelen. De gemeente Laakdal en drinkwatermaatschappij Pidpa volgen het project op. 

Meer weten over deze proeftuin? Bekijk deze reportage:

Aan de slag met kennis uit dit proefproject

Deze proeftuin deelde zijn bevindingen in het webinar ‘Wateroverschotten inzetten voor land- en tuinbouw’. Kom alles te weten en ga aan de slag met hun verworven inzichten.

Bekijk het webinar »

Projectpaspoort

Waterwinsten

  • Jaarlijks 3.500 m3 minder waterverbruik
  • Jaarlijks 30.000 m3 minder grondwatercaptatie
  • Jaarlijks 10.000 m3 meer gebruik van effluentwater
  • Jaarlijks 3.500 m3 meer regenwatergebruik in plaats van drink- of grondwater

Initiatiefnemer: Vanelven Agra BVBA (Veerle-Laakdal)

Partners

  • Lodewijckx NV
  • Graszoden Van Bael BVBA (Meerhout)

Ondersteunende Partners

  • Gemeente Laakdal/ Pidpa
  • United Experts (Beringen)

Financiering

Totale projectkost: 585.040 euro
Toegewezen subsidie: 438.780 euro

Contact: nele@vanelven.be

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.