Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / Regen- en effluentwater vervangen grondwater | Alternatief voor sportclubs

Regen- en effluentwater vervangen grondwater | Alternatief voor sportclubs

In Schilde (Antwerpen) bereidt Aquafin de bouw van een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) voor. Drie nabijgelegen sportclubs zullen het gezuiverde afvalwater (effluent) gebruiken voor het onderhoud van hun sportvelden. Dat effluent belandt samen met regenwater van enkele bedrijven in een ondergronds bufferbekken.

De drie sportclubs: golfclub Antwerp International Golf Club Rinkven vzw, hockeyclub Royal Antwerp Hockey Club en voetbalclub KFC St Job - balsporten pompen vandaag samen 72.000 m³ grondwater op. Het effluent wordt dus een circulair alternatief dat dit grondwater moet vervangen.

Aquafin zuivert het afvalwater op haar site. Een extra zuivering nadien zorgt voor effluent van voldoende kwaliteit. Dat water komt in een ondergronds bufferbekken van 2.500 m³ op de terreinen van de golfclub terecht. Vaste leidingen transporteren het water naar de andere sportclubs.

Een ondergronds bekken vermijdt algengroei, bladeren en uitwerpselen van vogels. Zo blijft het water van goede kwaliteit. Dit is noodzakelijk bij hockey en voetbal omdat je daar in contact kan komen met het water. Het resterende effluent gaat naar bestaande vijvers en vult de grondwatertafel aan.

Projectpaspoort

Waterwinsten

  • Jaarlijks 72.000 m3 minder grondwaterverbruik
  • Aanvullen van de grondwatertafel

Initiatiefnemer: Antwerp International Golf Club Rinkven vzw

Partners

  • Royal Antwerp Hockey Club
  • KFC St Job - balsporten

Ondersteunende Partners

  • Aquafin (privaat)
  • Aggeres NV (privaat)
  • Hydroscan (privaat)

Financiering

Totale projectkost: 894.500 euro
Toegewezen subsidie: 542.588 euro

Contact: michal.teunkens@rinkven.be

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.