Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / Panquin

Panquin

Tervuren (Vlaams-Brabant)

Interne watercirculatieIcoon bodeminfiltratieHemelwaterbufferHemelwaternetwerkAfkoppelen hemelwaterWateroverschotten stedelijk gebied

Op de site Panquin in Tervuren worden vier nieuwe bouwblokken in een parkzone gebouwd, goed voor 105 appartementen en 4 kantoorunits. Daarnaast wordt een bestaand hoefijzercomplex met orangerie gerestaureerd tot een hotel met 108 kamers.

De partners willen voor het waterbeheer zo weinig mogelijk afhankelijk zijn van primaire waterbronnen en het water op de site maximaal delen en lokaal hergebruiken.

Het regenwater zal collectief opgeslagen en beheerd worden via een aaneengesloten en centraal gestuurde waterbuffer. Via een tweede waternet kan het opgevangen water gebruikt worden voor toiletten en wasmachines. Dit regenwater is afkomstig van de dakoppervlakte van het hotel en woningen en van de verharde oppervlaktes.

Op het niveau van het hotel wordt het douchewater afzonderlijk ingezet als grijswater. Het circulaire gebruik van dit water laat toe om minder water af te nemen van het drinkwaternet en minder te lozen in de riolering. Er is voorzien om het grijswater van het hotel in een latere fase aan te sluiten op het 2de waternet van de volledige site.

Voor dit project zal worden gewerkt met een uniek WASCO-model. Deze moet het grijs- en hemelwater opwaarderen tot huishoudwater. Het geleverde huishoudwater zal aangeboden worden aan een gunstiger tarief dan de integrale drinkwaterprijs.

Initiatiefnemer 

ION develop different

Partners

  • Martin's Hotels
  • Noven Noord BV (WASCO)
  • De Watergroep - drinkwaterbedrijf

Ondersteunende Partners

  • Landschapsarchitectenbureau Omgeving
  • BM Engineering, studiewerk ingenieur technieken
  • De Watergroep

Financiering

Totale projectkost: 345.856 euro
Toegewezen subsidie: 225.833 euro

Contact

Steven.willems@ion.be

Waterbeheersysteem en samenwerkingsverband

Het regenwater wordt collectief gebufferd in ondergrondse, aaneengeschakelde buffers en centraal gefilterd. Individuele hemelwaterbuffers moeten in elk geval voorzien worden. Dankzij het proeftuinproject worden de buffers met elkaar in verbinding gesteld en wordt de opslagcapaciteit groter.

Het douchewater van de 108 kamers (grijswater) van het hotel zal afzonderlijk gebufferd en behandeld worden en via een tweede waternet opnieuw gebruikt worden voor de toiletspoeling van de hotelkamers. Dit waternet kan ook aangesloten worden op het huishoudwaternet van de volledige site.

Een Water Services Company (WASCO) zal het huishoudwaternet beheren. Noven staat reeds in voor het beheer van een gedeeld lokaal warmtenet en zal ook het tweede waternet beheren. Noven zal het grijs- en regenwater opwaarderen tot huishoudwater en dit over de site verdelen. Het huishoudwatergebruik zal via een afzonderlijke teller gemeten worden en goedkoper zijn dan drinkwater. Noven doet voor de technische uitwerking en uitbating een beroep op De Watergroep. Zo wordt de goede werking en de kwaliteit van het water gegarandeerd.

Multiplicatiewaarde

  • Collectief hemelwaternetwerk bij nieuw gemengd ontwikkelingsproject
  • Gecontroleerde infiltratie van regenwater in de bodem.
  • Circulair watergebruik dankzij samenwerking.

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

Dit initiatief kadert binnen een programma van de VMM dat deel uitmaakt van de Blue Deal.
De Blue Deal is een programma dat de Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Het programma bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik.

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.