Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / EURILa | Efficiënte uitwisseling van regenwater tussen industrie en landbouw

EURILa | Efficiënte uitwisseling van regenwater tussen industrie en landbouw

De uitbreiding van twee industriële bedrijven in Ieper (West-Vlaanderen) zorgt voor bijkomende verharding en verplicht hen water op te slaan. Een landbouwbedrijf kan dit water gebruiken voor haar bedrijfsactiviteiten.

Het landbouwbedrijf voorziet in dit project een bufferbekken dat regenwater van de verharde oppervlakte van twee nabijgelegen industriële bedrijven opvangt. Overtollig water wordt maximaal in de bodem geïnfiltreerd en vult zo de grondwatertafel aan.

Het bufferbekken bestaat uit een foliebassin dat 7.000 m³ water kan opvangen. Een pompsysteem stuurt het regenwateroverschot van de bedrijven door naar dat bekken. Ook andere bedrijven kunnen hierop aansluiten.

Door een vergoeding te voorzien voor het aanbieden van regenwater, zijn zo’n samenwerkingsvormen een win-win voor zowel aanbieder als afnemer van het water. 

Aan de slag met kennis uit dit proefproject

Deze proeftuin deelde zijn bevindingen in het webinar ‘Wateroverschotten inzetten voor land- en tuinbouw’. Kom alles te weten en ga aan de slag met hun verworven inzichten.

Bekijk het webinar »

Projectpaspoort

Waterwinsten

 • Jaarlijks 2.000 m3 minder captatie van grondwater
 • Jaarlijks 5.000 m3 minder captatie uit oppervlaktewater
 • Jaarlijks 7. 000 m3 meer regenwatergebruik in plaats van drink- of grondwater
 • Jaarlijks 500 m3 bijkomende infiltratie

Initiatiefnemer: Landbouwbedrijf Desot Kurt

Partners

 • Soete Aluminium - productie aluminium
 • Grondwerken DESOT
 • Landbouwbedrijf De Tavernier Stefaan & Didier (geen aanspraak op subsidie)
 • Landbouwbedrijf Husagro (geen aanspraak op subsidie)
 • Leuridan Agro Logistics (geen aanspraak op subsidie)
 • Loonbedrijf Vermote (geen aanspraak op subsidie) 

Ondersteunende Partners

 • Inagro vzw
 • DLV: United Experts

Financiering

Totale projectkost: 326.500 euro
Toegewezen subsidie via proeftuinen droogte: 106.500 euro

Contact: Kurt.desot@skynet.be

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.