Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / Projectoproep 2022

Oproep proeftuinen droogte 2022

De projectoproep voor Proeftuinen droogte 2022 van de VMM is afgelopen. Een project indienen is dus niet meer mogelijk. Hieronder kan je wel nog de nodige informatie over de lopende procedure raadplegen.

Samenwerkingsverbanden van minstens 3 partijen die samen een project willen uitvoeren dat het circulair watergebruik en de waterbeschikbaarheid verhoogt, kunnen een voorstel indienen. We kiezen deze keer voluit voor waterbesparende samenwerkingsverbanden die effectief oplossingen aanreiken op het terrein. Nieuw in deze oproep is dat nu ook non-profit en overheidsbedrijven volwaardig kunnen deelnemen aan het samenwerkingsverband en dus ook subsidie kunnen krijgen. Projecten moeten uiterlijk halverwege 2026 afgerond zijn. Goedgekeurde projecten kunnen tot 75% subsidie ontvangen. 

Voor wie

De oproep is gericht naar samenwerkingsverbanden die bestaan uit meer dan 2 verschillende partijen die water aanleveren in het project, of water afnemen. Terwijl het samenwerkingsverband in vorige oproepen uit minstens drie private bedrijven moest bestaan, komen nu ook non-profit en overheidsbedrijven als volwaardige partner in aanmerking. Alle organisaties met een ondernemingsnummer komen in aanmerking voor subsidie op voorwaarde dat ze binnen het gezamenlijke project water leveren of afnemen.

Procedure

In het subsidiereglement proeftuinen droogte vind je alle informatie om een subsidieaanvraag voor een project in te dienen. Op 30 maart 2022 om 14u30 kan je deelnemen aan een webinar waarop het subsidiereglement toegelicht wordt en je terecht kunt met al je vragen. Inschrijven doe je via een mail aan proeftuinendroogte@vmm.be.

Het indienen van je voorstel doe je in twee fasen. In de eerste fase volstaat een beknopt voorstel waarover we met jou in gesprek zullen gaan. In deze begeleidingsfase zijn nog geen administratieve verplichtingen opgenomen. We raden je wel aan om goed de ontvankelijkheidscriteria na te lezen (artikel 4 van het reglement). Bij een definitieve aanvraag zal je moeten aantonen dat je aan de voorwaarden voldoet.

Download

Subsidiereglement oproep proeftuinen droogte 2022

Sjabloon voor financieringsplan

Invulformulier 'beoordelingsfase'

Verklaring op eer

Modelformulier 'verklaring de-minimis'

Sjabloon analyse 'Do No Significant Harm'-beginsel (DNSH)

Toelichting bij DNSH-analyse

Presentatie online infomoment

Indicatieve timing

30 maart 2022, 14u30

Online infomoment met mogelijkheid om vragen te stellen. Inschrijven kan via proeftuinendroogte@vmm.be. 

Tot en met 30 mei 2022 om 12 uur.

Indienen invulformulier beoordelingsfase proeftuinen droogte 2022

30 juni, 1 juli en 5 juli 2022

Begeleidingsdagen waarop je het project kan toelichten en feedback zal krijgen. Per project wordt een half uur voorzien.

7 september 2022

Indienen definitief aanvraagformulier.

Oktober -december 2022

De jury evalueert de ingediende projectvoorstellen op basis van de beoordelingscriteria en maakt een voorstel van rangorde. Als de jury het nodig vindt kan ze bepaalde initiatiefnemers opnieuw vragen hun project voor te stellen. De definitieve beslissing ligt bij de minister of Vlaamse Regering.

Januari 2022

Uitbetaling voorschot subsidie aan de geselecteerde kandidaten

Januari 2023 – juli 2026

Realisatie van het project, meewerken aan de kennisverspreiding en het ambassadeurschap

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.