Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / Oude Bekaertsite Hemiksem

Oude Bekaertsite Hemiksem

Hemiksem (Antwerpen)

Op de site van de oude Bekaertfabriek in Hemiksem, tussen de Schelde en de Grote Struisbeek, wordt een groene woonwijk ontwikkeld met o.a. een volledig nieuw landschapspark van 8 ha. De site is historisch verontreinigd. Als saneringsoplossing wordt de vervuilde grond ingekapseld in een waterdichte sarcofaag. Op de inkapseling komt een nieuwe leeflaag als basis voor een ecologisch landschapspark. Zonder ingrijpende wateroplossing ten voordele van de natuur zou het regenwater door de drainagelaag van de waterdichte sarcofaag onmiddellijk naar de Schelde afgevoerd worden. Deze proeftuin pakt een unieke watervraag aan. 

Initiatiefnemer

Consortium Park Aan de Stroom II NV 

Partners

  • Gemeente Hemiksem
  • Aquafin NV 

Ondersteunende partners

  • SWECO
  • West 8
  • BeREAL
  • SURA 

Financiering

Totale projectkost: €1.403.250
Toegekende subsidie: €703.050 

Contact

Florence.himpe@zoute.be 

Waterbeheersysteem en samenwerkingsverband

Door de regenwaterafvoer (RWA) ter hoogte van de Heuvelstraat af te koppelen krijgt het nieuwe landschapspark genoeg water. Zo neemt ook de druk op de Grote Struisbeek af. Momenteel gaat dit over een volume van ongeveer 1,8 ha verharding en daken, maar op termijn breidt dit uit naar ongeveer 7 ha verharding. Een grote landschappelijke buffer in het park moet regen die op de site valt, bufferen en het water van de regenwaterafvoer verzamelen. Het projectgebied krijgt een fijnmazig grachtensysteem dat water uit het bufferbekken gravitair en met een slimme sturing herverdeelt. De stijgende watervraag van de nieuwe woningen wordt volledig opgevangen door hemelwateropvang van de daken en grijswaterrecuperatie op bouwblokniveau. Ook de Abdijsite, de site waar het gemeentehuis gelegen is, recupereert hemelwater en stelt het ter beschikking van het park.

In dit project werken de ontwikkelaars van de site samen met de gemeente Hemiksem en Aquafin. De RWA-afkoppeling gebeurt door de gemeente. Het bufferbekken, de koppeling tussen RWA en bufferbekken en het grachtensysteem wordt door de ontwikkelaars gedragen en nadien overgedragen aan de gemeente. Aquafin draagt de kosten voor investering in de slimme sturing van het grachtensysteem. Ook de waterbuffering en -zuivering op bouwblokniveau is in handen van de ontwikkelaars. Dit wordt later overgedragen aan de vereniging van mede-eigenaars.

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.