Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / Gezuiverd afvalwater van RWZI's gebruiken

Gezuiverd afvalwater van RWZI’s gebruikenHergebruik RWZI-water

Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) zuiveren het afvalwater van miljoenen Belgen en lozen het in waterlopen. Dat afvalwater (effluent) is een alternatieve waterbron voor laagwaardige bedrijfstoepassingen, zoals koel- of proceswater.

Enkele projecten onderzoeken ook hoe ze effluent kunnen zuiveren tot veilig en gezond drinkwater. Effluentwater vangt zo tekorten op in zoet- en grondwatervoorraden en bespaart kraanwater.

Stad Antwerpen werkt aan circulair waternet

De stad Antwerpen onderzoekt de mogelijkheid naar een tweede watercircuit dat naast het eerste leidingwatercircuit met drinkwater bestaat. In dat waternet zou gezuiverd afvalwater kunnen stromen dat nu door de waterzuiveringsinstallatie aan Schijnpoort in de dokken wordt gepompt. De stad vermijd zo het gebruik van drinkwater voor bv. vijvers en parken, openbaar groen en fonteinen.

Ontdek alles over dit project »

Proeftuinen droogte zijn samenwerkingen tussen bedrijven, non-profit en lokale besturen die slimmer omgaan met water in hun (bedrijfs)activiteiten. Ze experimenteren met nieuwe technieken op het terrein en verwerven kennis en inzichten voor de toekomst. 

» Wat houdt het in? Waarom dit initiatief? Hoe selecteren we de proeftuinen? 

Proeftuinen droogte kadert binnen het programma van de VMM dat deel uitmaakt van de »Blue Deal en het »Open Ruimte Platform

Logo Blue Deal en Open Ruimte Platform

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.