Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Proeftuinen Droogte / Circulair watergebruik Tech Lane Ghent Science Park campus Ardoyen

Circulair watergebruik Tech Lane Ghent Science Park campus Ardoyen

Gent (Oost-Vlaanderen)

Volgens de langetermijnvisie UGent Verbeeldt 2050 worden de 11 faculteiten van Universiteit Gent ondergebracht in 3 clusters waarvan campus Ardoyen van Tech Lane Ghent Science Park de zuidelijke kerncampus vormt. Naast onderwijs- en onderzoeksgebouwen van de universiteit zijn op deze campus ook private bedrijven gevestigd. Op de campus wordt de volledige infrastructuur herdacht in functie van de uitdagingen die er in de komende decennia aankomen. Daarvoor wordt volgens de doelstellingen van het waterbeleidsplan van UGent en de Blue Deal ingezet op circulair waterbeheer.

Door afvalwater, dat vooraf in een helofytenfilter gezuiverd wordt, te hergebruiken, wordt de campus minder afhankelijk van stads-, hemel- en grondwater voor laagwaardige toepassingen. Het regenwater wordt maximaal ingezet voor serres, groenvoorzieningen en infiltratie door de aanleg van bijkomende infiltratie- en buffervoorzieningen. Met een slimme sturing van het waterniveau in de bufferbekkens op basis van weersvoorspellingen wordt overlast in natte periodes vermeden en langere droogteperiodes overbrugd zonde stadswater te gebruiken. 

Initiatiefnemer

Universiteit Gent 

Partners

  • Obelisc nv
  • Bio-versneller
  • Fujireblo Europe NV

Ondersteunende partners

  • Water Experts
  • Aqtiput/Aquafin
  • VZW Ardoyen
  • Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB)

Financiering

Totale projectkost: €592 500
Toegekende subsidie: €237 000 

Contact

milieu@ugent.be 

Waterbeheersysteem en samenwerkingsverband 

Het waterbeheer op campus Ardoyen wordt bekeken op campus- en niet op gebouwniveau. Afvalwater wordt via een helofytenfilter gezuiverd en gebruikt om toiletten door te spoelen en andere laagwaardige toepassingen. Zo kan zo’n 90 m³ van de dagelijks geloosde 300 tot 350 m³ afvalwater circulair gebruikt worden. Er wordt ook onderzocht of het water inzetbaar is als koelwater, voor groengevels, serres …

Gedeelde regenwaterbuffers herverdelen het beschikbare water tussen gebouwen met een grote watervraag en gebouwen met een groot -aanbod. Bijkomende centrale infiltratievoorzieningen infiltreren niet-opgevangen regenwater maximaal ter plaatse.

De VMM heeft het voorzitterschap van de Droogtecommissie en is aangewezen als trekker voor de subsidie 'Proeftuinen droogte'. 

» Over VMM

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.