Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Circulair water / Wat zijn circulaire waterprojecten?

Wat zijn circulaire waterprojecten?

De Vlaamse Milieumaatschappij ondersteunt bedrijven en organisaties die de waterbeschikbaarheid in Vlaanderen verhogen. Dat doen we onder andere met het subsidieprogramma circulair water. 11 investeringsprojecten die focussen op minder waterverbruik en meer circulair watergebruik ontvingen in 2023 een subsidie.

Waarom een oproep voor circulair water?

Droogteperiodes in Vlaanderen volgen elkaar op. We moeten de veronderstelling loslaten dat er in Vlaanderen altijd voldoende water beschikbaar is. Het is belangrijk om de watervraag en waterbeschikbaarheid goed op elkaar af te stemmen. Verminderd waterverbruik en meer circulair watergebruik moeten Vlaanderen veerkrachtig maken gedurende langere perioden van droogte.

Over welke projecten gaat het?

De projecten zijn samenwerkingen tussen minimum 2 partijen die ofwel:

  • Alternatieve waterstromen uitwisselen met aandacht voor waterbesparing en milieuwinsten voor de omgeving
  • Effluentwater (bedrijfsafvalwater, RWZI-effluent) hergebruiken met aandacht voor de valorisatie of behandeling van concentraatstromen
  • Innovatieve technieken ontwikkelen om primaire waterbronnen te beschermen en aan te vullen

Het kan hierbij zowel gaan over gezuiverd afvalwater, proceswater, bemalingswater, hemelwater en/of een combinatie ervan. Sommige samenwerkingsverbanden laten zich bijstaan door kennispartijen zoals universiteiten of studiebureaus.

Kennisdeling

De uitvoering van de projecten volgen we op en de leerlessen bundelen en verspreiden we. De initiatiefnemers werken hier actief aan mee. Zo willen we nog meer projecten vooruit helpen die overal in Vlaanderen de uitdagingen rond droogte willen aanpakken.

Ontdek de 11 projecten »

Download

De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.

» Over VMM

Dit programma kadert in het Vlaams klimaatadaptatieplan en de structurele verankering van de Blue Deal.

Logo Blue Deal en Vlaanderen is water

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.