Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / AWIS: afvalwater informatie systeem / Wat is AWIS?

Wat is AWIS?

AWIS is het AfvalWaterInformatieSysteem dat VMM ontwikkelt in samenspraak met rioolbeheerders en gemeenten. Dit systeem bevat alle relevante informatie omtrent de saneringsinfrastructuur en vormt de basis voor de verdere uitbouw ervan.

Nu nog verspreid

In Vlaanderen zijn heel wat overheden en diensten betrokken bij de planning, aanleg, onderhoud en financiering van riolering en waterzuivering. Die processen worden ondersteund door een veelheid van data en informatiestromen. De verspreiding van de bevoegdheden zorgt ervoor dat gegevens verspreid zijn over verschillende partners. Daarom investeert de VMM in de ontwikkeling van een afvalwaterinformatiesysteem om die gegevens centraal te beheren en uit te wisselen.

In de nabije toekomst via AWIS

Rioolbeheerders/gegevenspartners kunnen vanaf 2017 gegevens over bestaande saneringsinfrastructuur inladen in de centrale VMM rioolinventaris. De databank wordt door VMM verrijkt met gegevens over vuilvracht (huishoudelijk en industrieel) en met tracing functionaliteiten.  Het informatiesysteem vormt de basis voor de verdere planmatige uitbouw van de saneringsinfrastructuur.

Toekomstplanning uitwisselingsmodel rioleringsdata

De Vlaamse Milieumaatschappij is verantwoordelijk voor de planmatige uitbouw van de saneringsinfrastructuur en de opvolging van het beheer ervan.

» Over VMM

Banner afvalwaterinformatiesysteem klein

Snel naar
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid