Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / AWIS: afvalwater informatie systeem / Wat is AWIS?

Wat is AWIS?

AWIS is het AfvalWaterInformatieSysteem dat VMM ontwikkelt in samenspraak met rioolbeheerders en gemeenten. Dit systeem bevat alle relevante informatie omtrent de saneringsinfrastructuur en vormt de basis voor de verdere uitbouw ervan.

Waarom?

In Vlaanderen zijn heel wat overheden en diensten betrokken bij de planning, aanleg, onderhoud en financiering van riolering en waterzuivering. Die processen worden ondersteund door een veelheid aan data en informatiestromen. De verspreiding van de bevoegdheden zorgt ervoor dat gegevens verspreid zijn over verschillende partners. Daarom investeert de VMM in de ontwikkeling van een afvalwaterinformatiesysteem om die gegevens centraal te beheren en uit te wisselen.

Wat?

Het AfvalWaterInformatieSysteem wordt modulair opgebouwd. De AWIS-rioolinventaris vormt de basis, waarin alle gegevens over de ligging en kenmerken van het rioleringsstelsel verzameld worden.

In een tweede module (zie AWIS-projecten) is het mogelijk je subsidieaanvraag digitaal in te dienen. Het systeem wordt nog verder uitgebouwd tot een dossieropvolgingssysteem, waarin je je project kunt opvolgen van aanvraag tot goedkeuring en oplevering.

Toekomst

In de toekomst kunnen de AWIS-systemen de bestaande rapportering vervangen en automatiseren. Andere modules rond beheer (asset management) en planning (zoneringsplan, ...) van saneringsinfrastructuur zullen nog toegevoegd worden. Op die manier zal AWIS de integrator worden voor alle gegevens met betrekking tot de rioleringsinfrastructuur in Vlaanderen.

Toekomstplanning uitwisselingsmodel rioleringsdata

De Vlaamse Milieumaatschappij is verantwoordelijk voor de planmatige uitbouw van de saneringsinfrastructuur en de opvolging van het beheer ervan.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.