Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / AWIS: afvalwater informatie systeem / Projectopvolging / Wat is AWIS projecten?

Wat is AWIS projecten?

AWIS Projecten is de nieuwe digitale omgeving voor de aanvraag en opvolging van projecten i.v.m. de saneringsinfrastructuur in Vlaanderen. Dit platform biedt ondersteuning voor de subsidieprojecten voor zowel gemeentelijke riolering als IBA’s, als voor de bovengemeentelijke projecten (riolering, RWZI, …).

Afstemming op de rioolinventaris

De AWIS projectenapplicatie is nauw gekoppeld met de rioolinventaris en steunt voor een groot deel op dezelfde gegevens en technologieën.  De intekening van de aanvraag dient immers door middel van een shape-file, afgestemd op het uitwisselingsformaat van AWIS, opgesteld te worden.

Huidige stand van zaken

Momenteel is een eerste versie van de online aanvraagmodule ter beschikking gesteld waarop je als dossierbeheerder een nieuwe aanvraag kan indienen. Zowel voor gemeentelijke rioleringsprojecten, gemeentelijke IBA-projecten als voor bovengemeentelijke projecten zal de aanvraag via deze module kunnen ingediend worden.

Op termijn

Op termijn zal via de applicatie het volledige traject van een project kunnen opgevolgd worden, zal de communicatie tussen de rioolbeheerder en VMM via de applicatie verlopen en zal elke rioolbeheerder de stand van zaken van zijn dossiers online kunnen raadplegen.

AWIS projecten kenmerkt zich als uitwisselingsplatform, wat ook de communicatie met VMM eenvoudiger maakt.

Afstemming op de rioolinventaris

De AWIS Projecten applicatie is nauw gekoppeld met de Rioolinventaris en steunt voor een groot deel op dezelfde gegevens en technologieën.  De intekening van de aanvraag dient immers door middel van een shape-file, afgestemd op het uitwisselingsformaat van AWIS, opgesteld te worden.

Huidige stand van zaken

Momenteel is een eerste versie van de online-aanvraagmodule ter beschikking gesteld waarop u als dossierbeheerder een nieuwe aanvraag kan indienen. Zowel voor gemeentelijke rioleringsprojecten, gemeentelijke IBA-projecten als voor bovengemeentelijke projecten zal de aanvraag via deze module kunnen ingediend worden.

Op termijn

Op termijn zal via de applicatie het volledige traject van een project kunnen opgevolgd worden, zal de communicatie tussen de rioolbeheerder en VMM via de applicatie verlopen en zal elke rioolbeheerder de stand van zaken van zijn dossiers online kunnen raadplegen.

AWIS Projecten kenmerkt zich als uitwisselingsplatform, wat ook de communicatie tussen u en VMM eenvoudiger maakt.

De Vlaamse Milieumaatschappij is verantwoordelijk voor de planmatige uitbouw van de saneringsinfrastructuur en de opvolging van het beheer ervan.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.