Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Projecten / AWIS: afvalwater informatie systeem / Projectopvolging / Wat is AWIS projecten?

Wat is AWIS projecten?

AWIS Projecten is de digitale omgeving voor de aanvraag en opvolging van projecten i.v.m. de saneringsinfrastructuur in Vlaanderen. Dit platform biedt ondersteuning voor de subsidieprojecten voor zowel gemeentelijke riolering als IBA’s, als voor de bovengemeentelijke projecten (riolering, RWZI, …).

Afstemming op de rioolinventaris

De AWIS projectenapplicatie is nauw gekoppeld met de rioolinventaris en steunt voor een groot deel op dezelfde gegevens en technologieën.  De intekening van de aanvraag dient immers door middel van een shape-file, afgestemd op het uitwisselingsformaat van AWIS, opgesteld te worden.

Projectgebonden informatie-uitwisseling

Voor het indienen van een nieuwe subsidieaanvraag is er een online aanvraagmodule ter beschikking. Zowel voor gemeentelijke rioleringsprojecten, gemeentelijke IBA-projecten als voor bovengemeentelijke projecten wordt de aanvraag via deze module ingediend en verder geëvalueerd.

Voor de projecten die opgenomen zijn op een subsidieprogramma, wordt ook het volledige verdere traject van het project opgevolgd via deze applicatie, evenals alle communicatie tussen de rioolbeheerder en VMM. Op elk moment kan de stand van zaken van de subsidiedossiers online geraadpleegd worden.

 

De Vlaamse Milieumaatschappij is verantwoordelijk voor de planmatige uitbouw van de saneringsinfrastructuur en de opvolging van het beheer ervan.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.