Vlaanderen.be www.vmm.be

Velden en Niveaus

10/12/2015: Governance 2 - velden & niveaus

De Vlaamse Milieumaatschappij is verantwoordelijk voor de planmatige uitbouw van de saneringsinfrastructuur en de opvolging van het beheer ervan.

» Over VMM

Banner afvalwaterinformatiesysteem klein

Snel naar
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid