Vlaanderen.be www.vmm.be

Overleggroep

Presentaties en verslagen van de AWIS-overleggroep.

Rioolinventaris overleggroep - 01/12/2022

01/12/2022 presentatie en verslag rioolinventaris overleggroep

Rioolinventaris overleggroep - 24/11/2021

24/11/2021 verslag en presentatie AWIS rioolinventaris overleggroep

Rioolinventaris overleggroep - 25 september 2019

25/09/19 workshop AWIS: stand van zaken rioolinventaris publicatie; ontsluiting rioolinventaris

Rioolinventaris overleggroep - 8 mei 2019

8/05/19 workshop AWIS: Stand van zaken rioolinventaris en bespreking verdere ontsluiting

12 oktober 2018

Algemeen

De Vlaamse Milieumaatschappij is verantwoordelijk voor de planmatige uitbouw van de saneringsinfrastructuur en de opvolging van het beheer ervan.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.