Vlaanderen.be www.vmm.be

Overeenkomst voor uitwisseling van gegevens

Voorbeeld van de typeovereenkomst die de concrete modaliteiten van de gegevensuitwisseling voor het afvalwaterinformatiesysteem (AWIS) vastlegt.

De Vlaamse Milieumaatschappij is verantwoordelijk voor de planmatige uitbouw van de saneringsinfrastructuur en de opvolging van het beheer ervan.

» Over VMM

Banner afvalwaterinformatiesysteem klein

Snel naar
Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid