Vlaanderen.be www.vmm.be

Bijlage 3 Geografische zone

Bijlage bij AWIS overeenkomst voor uitwisseling van gegevens: werkings- en aanleveringsgebieden.

De Vlaamse Milieumaatschappij is verantwoordelijk voor de planmatige uitbouw van de saneringsinfrastructuur en de opvolging van het beheer ervan.

» Over VMM

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid