Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Asset management / Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Het antwoord op jouw vragen over asset management.

Wat is een risicokaart?

Een risicokaart (vroeger: kriticiteitskaart) geeft aan welke riolen kritisch zijn en welke minder kritisch. Zowel ecologische, economische als maatschappelijke risico’s spelen een rol. De risicokaart is de basis voor het opmaken van een inspectieplan.

Wat is een inspectieplan?

Een inspectieplan legt vast welke riolen wanneer en met welke techniek zullen geïnspecteerd worden. De informatie hiervoor komt uit de risicokaart. De meest risicovolle riolen moeten prioritair geïnspecteerd worden.

Moeten alle riolen volledig in beeld gebracht worden?

Neen. Sommige riolen moeten met een rijdende camera geïnspecteerd worden. Voor andere volstaan inspecties met een putcamera. Tegen eind dit jaar ligt vast waaraan uw inspectieplan minimaal moet voldoen. U wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Op welke jaarlijkse kost moet de stad/gemeente rekenen?

Dat zal voor elke stad of gemeente anders zijn. Het hangt af van verschillende factoren zoals het aantal km leidingen, hoeveel leidingen daarvan risicovol zijn, de toestand van het stelsel, …

Komen er bijkomende financiële middelen voor de gemeenten?

Neen. De kosten voor asset management moeten gefinancierd worden met middelen uit de saneringsbijdrage die de burger betaalt via de drinkwaterfactuur. Door te investeren in een goed zicht op de toestand van de riolen, kunt u tijdig ingrijpen met gepaste maatregelen. Zo voorkomt u  veel grotere herstellingskosten die ontstaan wanneer de riool bijvoorbeeld instort.

Wanneer als gevolg van inspecties de riolering moet vervangen worden, komt dit misschien wel in aanmerking voor subsidies. Maar dan is de minimale voorwaarde dat het stelsel wordt opgewaardeerd. Meer over de subsidievoorwaarden voor (her)aanleg van riolering >>

Wie kan de gemeente begeleiden bij de opmaak van een risicokaart? 

Het eerste aanspreekpunt is je rioolbeheerder. Hij biedt de nodige ondersteuning om de doelstellingen te realiseren. Gemeenten die zelf hun rioleringsnetwerk beheren, kunnen kiezen met wie ze eventueel samenwerken om de doelstellingen te realiseren.

Welke partners zijn er momenteel betrokken in het beleidsoverleg?

De betrokken partners zijn VMM, VVSG, Vlario , Aquaflanders en Aquafin.

Een goed beeld van de toestand van de ondergrondse infrastructuur is nodig om tijdig in te grijpen, voordat een riool het begeeft. Zo voorkomen we hoge herstellingskosten en vermijden we veiligheidsrisico's, hinder en ecologische schade.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.