Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Asset management / De afgewerkte mijlpalen

De afgewerkte mijlpalen

Bekijk hier de stappen die al zijn afgerond in het asset managementtraject.

2020-2021 De conceptnota

In 2020 publiceerde minister Zuhal Demir een conceptnota over de Optimale afstemming van het gemeentelijke en bovengemeentelijke asset management. Daarin wordt een stappenplan uitgewerkt met bij elke stap toegelicht wie wat doet.

Het doel is een goed zicht op de staat waarin de rioleringsnetten zicht bevinden, zodat efficiënte maatregelen genomen kunnen worden voordat de schade te groot is. Daarom werd deze nota vertaald in een extra hoofdstuk in de code van goede praktijk voor riolering en op 31 mei 2021 goedgekeurd door de CIW.

Eind 2021 aansluiting op AWIS-rioolinventaris

Vanaf 2022 geldt het aansluiten van een gemeente op de rioolinventaris als voorwaarde voor het opnemen van nieuwe GIP-aanvragen op een subsidieprogramma. 

Een goed beeld van de toestand van de ondergrondse infrastructuur is nodig om tijdig in te grijpen, voordat een riool het begeeft. Zo voorkomen we hoge herstellingskosten en vermijden we veiligheidsrisico's, hinder en ecologische schade.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.