Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Asset management

Asset management: een rioolinventaris en inspectieplan voor elke Vlaamse stad of gemeente

Om een betrouwbaar zicht te krijgen op de toestand waarin de riolen zich bevinden en om het asset management van de gemeentelijke en bovengemeentelijke rioleringsnetten op elkaar af te stemmen, keurde de Vlaamse Regering op 25 september 2020 een conceptnota goed. 

Download de conceptnota asset management »

Plan van aanpak : stap voor stap zicht op de toestand van ons rioolstelsel

Overzicht belangrijkste stappen conceptnota Vlaamse Regering asset management

Meer weten? In de conceptnota wordt bij elke stap toegelicht wie wat doet.

Een goed beeld van de toestand van de ondergrondse infrastructuur is nodig om tijdig in te grijpen, voordat een riool het begeeft. Zo voorkomen we hoge herstellingskosten en vermijden we veiligheidsrisico's, hinder en ecologische schade.

In samenwerking met

logo

Logo

Logo

LogoLogo

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.