Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Afwegingskader prioritair watergebruik tijdens droogte / Veelgestelde vragen / Hoe ver in detail gaat de studie?

Hoe ver in detail gaat de studie?

Het is niet de doelstelling om gebiedsdekkend voor Vlaanderen een gedetailleerde kwantitatieve inschatting van de omvang (m³/dag) van de onderscheiden watergebruiken uit te werken, maar eerder te vertrekken van globale waterbalansen.

De globale strategie van het afwegingskader dient ook gebiedsgericht te kunnen worden toegepast, zodat het overal in Vlaanderen in aanloop naar of tijdens een waterschaarste bruikbaar is. In twee pilootgebieden, nl. de kuststreek en de provincie Limburg, wordt het generieke kader gebiedspeficiek in meer detail uitgewerkt omdat daarvoor reeds gebiedsspecifieke waterbalansen beschikbaar zijn. Voor zover nodig zal het generieke kader op basis van de gebiedsspecifieke uitwerking bijgestuurd worden. Het moet wel mogelijk zijn om in de toekomst dergelijke informatie te gebruiken in een verdere verfijning van het afwegingskader. 

De VMM is toezichthouder op het drinkwater, beheert de onbevaarbare waterlopen en voert peilmetingen en kwaliteitsanalyses uit in de grondwaterlagen. We geven advies bij vergunningen voor grondwater en innen grondwaterheffingen.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.