Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Afwegingskader prioritair watergebruik tijdens droogte / Veelgestelde vragen / Waaraan moet het afwegingskader voldoen?

Waaraan moet het afwegingskader voldoen?

Primair dient de studie invulling te geven aan de vragen:
  1. Bij welke waterbeschikbaarheid is het nodig om in een bepaald gebied maatregelen te nemen die nodig zijn om de goede toestand van het watersysteem te waarborgen?
  2. Wie kan er dan prioritair over het resterende water beschikken of welke maatregelen krijgen voorrang?

Het afwegingskader moet consistent zijn, en zo maximaal mogelijk gedragen door belanghebbenden. Het afwegingskader moet eenvoudig te gebruiken en snel inzetbaar zijn in een operationele context. Het afwegingskader moet rekening houden met alle waterbronnen (oppervlaktewater, grondwater, regenwater, effluentwater.

De VMM is toezichthouder op het drinkwater, beheert de onbevaarbare waterlopen en voert peilmetingen en kwaliteitsanalyses uit in de grondwaterlagen. We geven advies bij vergunningen voor grondwater en innen grondwaterheffingen.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.