Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Afwegingskader prioritair watergebruik tijdens droogte / Veelgestelde vragen / Zijn bedrijven voldoende voorbereid op een watercrisis?

Zijn bedrijven voldoende voorbereid op een watercrisis?

Uit een enquête van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, blijkt dat ruim negen op de tien waterintensieve bedrijven onvoldoende voorbereid is op een watercrisis. Hoe gaan we dat oplossen?

Het is de bedoeling dat het afwegingskader een laatste redmiddel is, dat we enkel in geval van nood gebruiken. Het werk dat de komende maanden op tafel ligt, gaat veel breder dan de ontwikkeling van een afwegingskader voor prioritair gebruik tijdens waterschaarste. We willen iedereen aanmoedigen om proactieve maatregelen te nemen, ook bedrijven. Grote bedrijven zijn daar al mee bezig en zoeken naar oplossingen om spaarzamer, efficiënter en duurzamer om te gaan met water. Kleinere bedrijven zijn zich minder bewust van het probleem en denken dat een waterschaarste hen niet zal treffen. We werken samen met Voka en Unizo om ook die bedrijven te sensibiliseren.

De VMM is toezichthouder op het drinkwater, beheert de onbevaarbare waterlopen en voert peilmetingen en kwaliteitsanalyses uit in de grondwaterlagen. We geven advies bij vergunningen voor grondwater en innen grondwaterheffingen.

» Over VMM

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.