Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Kwaliteit waterlopen / Blauwalgen / Melding van blauwalgen in oppervlaktewater

Melding van blauwalgen in oppervlaktewater

Waartoe dient het formulier?

Het formulier melding van blauwalgen in oppervlaktewater heeft tot doel om bij aanwezigheid van blauwalgen of cyanobacteriën de Vlaamse Milieumaatschappij op de hoogte te brengen zodat er tijdig maatregelen kunnen worden getroffen.

Wie kan het formulier indienen?

Een gemeente, overheid of waterbeheerder kan het formulier indienen. Officiële zwem- en recreatievijvers verwijzen we door naar www.kwaliteitzwemwater.be

Burgers wenden zich tot de milieudienst van hun gemeente.

Standaard
Gegevens van de contactpersoon
Gegevens van de locatie
Gegevens over de vaststelling van blauwalgen
/ /   :

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.