Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Grondwater / Zware metalen in grondwater / Evaluatie van de jaargemiddelde concentraties zware metalen in grondwater (Vlaanderen, 2006-2018)

Evaluatie van de jaargemiddelde concentraties zware metalen in grondwater (Vlaanderen, 2006-2018)

Deze figuur geeft de evaluatie van de jaargemiddelde concentraties zware metalen in grondwater in Vlaanderen in de periode 2006-2018.

ontoereikend: jaargemiddelde concentratie overschrijdt grondwaterkwaliteitsnorm (of het achtergrondniveau indien hoger); matig: jaargemiddelde concentratie overschrijdt de drempelwaarde (of de grondwaterkwaliteitsnorm ingeval het natuurlijk achtergrondniveau groter is dan deze norm); goed: geen overschrijding norm of drempelwaarde, wel boven rapporteringsgrens; zeer goed: alle concentraties onder de rapporteringsgrens

Bron: VMM

Zoom

Cijfers in Excel

Embed link
<iframe border="0" width="100%" height="500" allowfullscreen="allowfullscreen" src="https://www.vmm.be/water/grondwater/zware-metalen-in-grondwater/evaluatie-zware-metalen-grondwater/embed></iframe>

De VMM voert peilmetingen en kwaliteitsanalyses uit in de grondwaterlagen. Ze voert scenarioberekeningen uit met grondwatermodellen. Op deze manier worden de regionale grondwaterreserves vastgesteld. De VMM geeft advies bij vergunningen voor grondwater en int grondwaterheffingen.

» Over VMM

Pesticiden gebruiken? Nee dank je. Er zijn voldoende milieuvriendelijke alternatieven. Surf naar www.vmm.be/zonderisgezonder

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.