ontoereikend: jaargemiddelde concentratie overschrijdt grondwaterkwaliteitsnorm (of het achtergrondniveau indien hoger); matig: jaargemiddelde concentratie overschrijdt de drempelwaarde (of de grondwaterkwaliteitsnorm ingeval het natuurlijk achtergrondniveau groter is dan deze norm); goed: geen overschrijding norm of drempelwaarde, wel boven rapporteringsgrens; zeer goed: alle concentraties onder de rapporteringsgrens

Bron: VMM

Cijfers in Excel

VLAAMSEMILIEUMAATSCHAPPIJ