Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Grondwater / Nitraat in grondwater / Gewogen gemiddelde nitraatconcentraties in landbouwgebied in het freatisch grondwatermeetnet (Vlaanderen, 2004-2022)

Gewogen gemiddelde nitraatconcentraties in landbouwgebied in het freatisch grondwatermeetnet (Vlaanderen, 2004-2022)

Deze grafiek geeft de evolutie van de nitraatconcentraties in landbouwgebied in het freatisch grondwatermeetnet in de periode 2004-2022

De nitraatconcentraties worden op eenzelfde meetplaats meestal op verschillende dieptes ('filters') gemeten. De recente input van nitraat naar het grondwater heeft hoofdzakelijk impact op de zone van de bovenste putfilter (filter 1). Voor filterniveau 3 zijn er geen resulaten beschikbaar voor het najaar van 2021 en van 2022.

Bron: VMM

Zoom

Cijfers in Excel

Embed link
<iframe border="0" width="100%" height="500" allowfullscreen="allowfullscreen" src="https://www.vmm.be/water/grondwater/nitraat-in-grondwater/nitraat-in-grondwater/embed></iframe>

De VMM voert peilmetingen en kwaliteitsanalyses uit in de grondwaterlagen. Ze voert scenarioberekeningen uit met grondwatermodellen. Op deze manier worden de regionale grondwaterreserves vastgesteld. De VMM geeft advies bij vergunningen voor grondwater en int grondwaterheffingen.

» Over VMM

Pesticiden gebruiken? Nee dank je. Er zijn voldoende milieuvriendelijke alternatieven. Surf naar www.vmm.be/zonderisgezonder

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.