De nitraatconcentraties worden op eenzelfde meetplaats meestal op verschillende dieptes ('filters') gemeten. De recente input van nitraat naar het grondwater heeft hoofdzakelijk impact op de zone van de bovenste putfilter (filter 1). Voor filterniveau 3 zijn er geen resulaten beschikbaar voor het najaar van 2021 en van 2022.

Bron: VMM

Cijfers in Excel

VLAAMSEMILIEUMAATSCHAPPIJ