Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Bouwen / Woning of bouwgrond kopen?

Woning of bouwgrond kopen?

Je staat op het punt een woning of bouwgrond te kopen. Daar komt heel wat bij kijken. Je moet op zoveel zaken letten dat je misschien belangrijke details uit het oog verliest. Voor bepaalde zaken geldt er een meldingsplicht van de verkoper, maar lang niet voor alles. Daarom stel je jezelf en de verkoper best enkele kritische vragen.

Ligt mijn woning in overstromingsgevoelig gebied?

OverstromingsgebiedDit kan je eenvoudig nagaan via de watertoets- en overstromingskaarten. De woning kan gelegen zijn in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied. De verkoper is verplicht de ligging op de overstromingskaart mee te delen bij de verkoop van het perceel. Ligt je woning in overstromingsgevoelig gebied? Hou dan zeker rekening met de mogelijke gevolgen. Is je woning gelegen in een risicozone voor overstromingen (federale kaart met risicozone voor overstromingen), hou er dan ook rekening mee dat de premies van de brandverzekering hoger kunnen uitvallen. Ben je van plan te bouwen of te verbouwen in overstromingsgevoelig gebied, dan zal er een watertoets uitgevoerd worden. Met dit advies en de bijhorende aanbevelingen wordt rekening gehouden bij het afleveren van de stedenbouwkundige vergunning.

Raadpleeg de watertoets- en overstromingskaarten

 

 

Hoe loopt de afvoer van regen- en afvalwater?

Afvoerbuizen lopen voor het grootste deel ondergronds, waardoor we er ons weinig vragen bij stellen. Toch is het belangrijk te weten hoe de afvoer van het afval- en regenwater loopt en of ze bijvoorbeeld al gescheiden zijn? Laat zeker niet na hier alle details van op te vragen.

Ga voor een eerste bezoek al eens na waar de woning gelegen is het op het zoneringsplan. Aan de hand van die ligging, kun je al voor een stuk inschatten wat de verplichtingen zijn. Ook de gemeente of rioolbeheerder kan je meer vertellen over de concrete situatie in de straat.

Vraag aan de eigenaar of de makelaar of er een rioleringsplan beschikbaar is, vaak is dit opgenomen op de bouwplannen. Bij oudere woningen is het niet altijd meer voorhanden. De eigenaar weet vaak wel min of meer hoe de afvoeren lopen. Trek desnoods enkele controleputjes open om vermoedens te bevestigen. Je krijgt zo vaak al een eerste beeld van de kwaliteit van de privéwaterafvoer. Is het afvalwater aangesloten op de riolering? Is er een septische put aanwezig? Komen regen- en afvalwater nog samen op de riolering of is er al een gescheiden riolering?

Indien er recent een gescheiden stelsel in de straat werd aangelegd en het gebouw gescheiden is aangesloten, is de kans groot dat er een plan van de afkoppelingswerken of een keuringsattest van de aansluiting beschikbaar is. Deze documenten kunnen belangrijke informatie bevatten.

Wat gebeurt er met het regenwater? Is er een regenwaterput? Zoja, hoe groot is die en is er een werkende installatie voor hergebruik aanwezig?

Probeer steeds in te spelen op de toekomst en tracht een inschatting te maken van de kosten die je nog staan te wachten. Zeker als je verbouwingen plant, is het aangeraden afval- en regenwater zo veel mogelijk te scheiden.

Raadpleeg het zoneringsplan

 

 

Hoe zit het met de drinkwateraansluiting?

WatermeterGa eerst en vooral na of er een drinkwateraansluiting aanwezig is. Is er geen aansluiting voorzien, dan kun je contact opnemen met je watermaatschappij om te bekijken of een aansluiting realiseerbaar is en wat de kosten hiervoor zijn. Bedenk dat je met een aansluiting op het leidingnetwerk steeds toegang hebt tot zuiver water.

Als je een drinkwateraansluiting hebt, is de toegankelijkheid en zichtbaarheid van de watermeter belangrijk. Via de watermeter hou je immers je drinkwaterverbruik in het oog en kun je lekken opsporen. Het is ook belangrijk de watermeter  goed  te  beschermen en te isoleren: bij een kapotte  watermeter, bv. na strenge vrieskou,  ben jij immers verantwoordelijk!    

Heb je een woning gekocht, voer dan eerst en vooral een lek-test uit. Neem ’s avonds de meterstand op (’s nachts is er geen verbruik) en controleer of die ’s morgens verschoven is. Zo ja, dan is er wellicht ergens water dat ongemerkt uit je leidingen verdwijnt. Hou er rekening mee dat al het water dat de teller passeert ook zal moeten betaald worden.

Is het niet mogelijk om aan te sluiten op het leidingwaternetwerk? Dan moet je zelf grondwater oppompen. Laat dan zeker niet na de kwaliteit van het water te controleren. Je kan dat gratis laten doen door de VMM op voorwaarde dat je te ver afgelegen bent om aan te sluiten op het drinkwaternetwerk.

 Vraag je gratis putwatercontrole aan

 

Het gebruik van grondwater kan leiden tot verdroging, daarom gebruik je best nog altijd zoveel mogelijk regenwater voor de tuin, de WC, de wasmachine en de kuis. Voor drinken, koken en baden is leidingwater de beste keuze. Is er een grondwaterput aanwezig, maar wens je die niet te gebruiken? Dan moet je deze eigen waterwinning afmelden.

Lees hier meer over het gebruik van grondwater

Loden leiding liggendLoden leidingen zijn vooral te vinden in woningen van voor de jaren ’70. Vaak werden ze vervangen, maar het is goed mogelijk dat er nog loden koppelstukken of buizen in de woning aanwezig zijn. Is dat het geval, dan kun je die best zo snel mogelijk vervangen.

Lees hier meer over lood in je drinkwater

Overstromingsveilig bouwen

Ondoordacht bouwen in overstromingsgevoelig gebied verhoogt het risico op waterschade. Niet alleen voor jouw eigendom, maar ook voor de gebouwen en mensen in de omgeving. Er wordt immers ruimte afgenomen die anders zou kunnen ingenomen worden door overstromingswater. Dit water moet dan een weg gaan zoeken naar de omliggende gebieden.

De overheid staat (ver)bouwen in overstromingsgevoelig gebied niet altijd toe. Het is dan ook van belang om je op voorhand zo goed mogelijk te informeren of het haalbaar is om in overstromingsgevoelig gebied te bouwen. En als er dan toch mag gebouwd worden welke voorwaarden er te verwachten zijn. Veel hangt ook af van de situatie ter plaatse en lokale factoren.

Lees meer over overstromingsveilig bouwen in onze brochure. Neem ook eens een kijkje bij het thema Overstromingen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.