Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Bouwen / Bemaling van grondwater

Bemaling van grondwater

Op bijna elke bouwwerf is een tijdelijke bemaling noodzakelijk. Maar hoe pak je die het beste aan? Met een duurzame aanpak kun je het ecosysteem in evenwicht houden en een flinke duit besparen.

Een bemaling heeft altijd een rechtstreekse impact op de grondwaterspiegel. Een verlaging van het grondwaterpeil kan leiden tot:

  • wijzigingen in de wortelzone van de vegetatie (verdroging);
  • wijzigingen in de grond- en bodemstabiliteit van de omgeving, met bv. verzakkingen of inknikkingen tot gevolg;
  • de droogtrekking van vijvers en plassen, met een verlies van aquatische fauna en flora tot gevolg.

Bemaling in vier stappen

In eerste instantie moet ingezet worden op de beperking van het opgepompte debiet. Het water wordt best in de directe omgeving terug geïnfiltreerd.  Als dat niet kan, is het hergebruik van het water misschien mogelijk. Pas als laatste optie mag het opgepompte grondwater geloosd worden. 

Bekijk hier de vier stappen

 

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.