Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Bouwen / Regenwater: hergebruik, buffer en infiltreer / Infiltratieproeven

Infiltratieproeven

Welke infiltratietesten zijn bruikbaar voor de dimensionering van infiltratievoorzieningen? Hier vind je een aantal mogelijke testen met hun werkvoorschriften.

Enkele ring methode

Enkele ring methodeDe enkele ring methode bestaat eruit dat een ring een klein stuk in de bodem wordt gebracht zodat er geen water aan de oppervlakte onderdoor kan. In deze ring wordt water gebracht. In eerste instantie om de grond eronder te verzadigen. In tweede instantie zal de meting plaats vinden.

De enkele ring methode kan zowel met een falling head als een constant head (bv. met marriot principe) uitgevoerd worden.

Dubbele ring methode

Een variant van de enkele ring methode is de dubbele ring methode, waarbij een kleinere ring in een grotere buitenste ring wordt geplaatst. De daling van het waterpeil in functie van de tijd over een gekende oppervlakte (de kleine ring), is een maat voor de doorlatendheid van de bodem. Door de grond onder het bodemoppervlak tussen binnen en buitenring te verzadigen, wordt het effect van laterale stroming ten gevolge van wegzijging beperkt.

Porchet-methode

De daling van het waterpeil of het geïnfiltreerd watervolume in functie van de tijd in een put met gekende geometrie is een maat voor de doorlatendheid van de bodem. Indien gewerkt wordt volgens het constant head principe kan met behulp van een Porchet-buis (een gegradueerde buis met gekende binnendiameter met onderaan een lekopening) het watervolume in het boorgat op een constant peil gehouden worden. Het geïnfiltreerd watervolume kan vervolgens afgelezen worden van de Porchet-buis.

Porchetmethode

 

Open-end-test

Bij de open-end-test wordt een buis met gesloten zijwanden in de bodem gebracht waarin water wordt gelaten om te infiltreren in de grond. Het water kan dus enkel langs het horizontale vlak onderaan de buis in de grond infiltreren.

In deze buis wordt een constante druk gecreëerd hetzij door de zwaartekracht en een waterkolom van +/- 1 meter, hetzij door een externe pomp. Het constante waterniveau in de buis kan mechanisch bekomen worden door een vlottersysteem of elektronisch met een sensor die, wanneer het waterniveau daalt, een signaal geeft aan een pomp. De methode kan zowel onder als boven de grondwaterspiegel gebruikt worden. Hier beperken we ons tot de bespreking van de meting boven de grondwaterspiegel.

Constante druk door zwaartekracht en waterkolom

Constante druk door zwaartekracht en een waterkolom

Constante druk door externe pomp

Soakaway/soakage test

SoakawayDe soakaway methode is een zeer eenvoudige doe-het-zelf methode die met huis-tuin-keuken materiaal kan uitgevoerd worden. Bij deze methode wordt een put gegraven met gekende afmetingen. Deze wordt gesatureerd en vervolgens wordt de tijd gemeten die nodig is voor de waterkolom om te zakken van een 3/4 gevulde put tot een 1/4 gevulde put.

Profielbeschrijving

Download de studie 'Opstellen richtlijnen infiltratie'

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.