Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Water / Bouwen / Regenwater: hergebruik, buffer en infiltreer / Buffering met vertraagde afvoer

Buffering met vertraagde afvoer

Is infiltratie geen optie? Dan kun je het regenwater gaan bufferen. Je houdt het water van een stevige bui even op om het daarna traag te lozen. Op die manier verplaats je de piekafvoer van jouw regenwater naar een later tijdstip wanneer de bui gepasseerd is. Zo verklein je mee de kans op overstromingen.

BuffervijverBufferen kun je op verschillende manieren doen. Het kan er bovendien heel natuurlijk uit zien. Een vijver, bufferbekken, overgedimensioneerde regenwaterleiding zijn enkele voorbeelden. De vertraagde afvoer zorgt er dan voor dat het buffervolume langzaam vol loopt en slechts een kleine hoeveelheid (over langere tijd) afgevoerd wordt naar de riolering of waterloop. Een knijpleiding, wervelventiel of pomp kunnen dienen om die vertraagde afvoer te realiseren.

Vaak worden aan de buffervoorziening bepaalde voorwaarden opgelegd. Meestal gaat dit dan om het minimale volume van de buffer en het maximaal lozingsdebiet van de vertraagde afvoer. Deze voorwaarden zijn terug te vinden in de gewestelijke stedenbouwkundige verordening. Mogelijk wijken lokale verordeningen in strengere zin af van de gewestelijke verordening.

Indien vertraagd wordt geloosd naar een waterloop, kan de waterloopbeheerder nog bijkomende voorwaarden opleggen over onder andere de buffereisen.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.