Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Bouwen / Drinkwatercircuit: hou je kraanwater veilig / Wateraansluiting en watermeter

Wateraansluiting en watermeter

Om het verbruik gemakkelijk te kunnen controleren en om vlot te kunnen ingrijpen bij lekken in de woning, is het van belang dat de wateraansluiting en de watermeters goed toegankelijk en zichtbaar zijn.

WatermeterSnel optreden bij een lek in de woning is noodzakelijk om verdere waterschade in het gebouw te voorkomen. Ook de rekening van het waterverbruik kan bij een lek al snel tot enkele honderden euro's oplopen. Daarom is het verstandig om de watermeterstand regelmatig te controleren, zo kunt u snel ingrijpen als er een verhoogd waterverbruik is. Zorg er dus voor dat je de stand van je watermeter eenvoudig kan aflezen.

Bij defecte toestellen kan er nog veel meer water verbruikt worden. Toestellen kan je het best zo plaatsen dat ze visueel te inspecteren zijn, vooral dan de onderbrekingen naar de afvoer. Overdrukbeveiligingen bij warmwaterboilers, een eventuele bijvulinstallatie voor regenwater en de afvoer van een eventuele waterontharder zijn hierbij extra aandachtspunten.

De watermaatschappijen kunnen specifieke vereisten op vlak van toegankelijkheid en de plaatsing opleggen.

Bemetering meergezinswoningen

WatermeterEen individuele bemetering van het waterverbruik per wooneenheid is verplicht bij nieuwbouw en bij renovatie.

Deze verplichting geldt dus ook voor appartementsgebouwen en meergezinswoningen. Om een individuele bemetering mogelijk te maken, plaatsen de waterbedrijven per wooneenheid een verschillende meter.

Let er op dat u evenveel stijgleidingen voorziet als er wooneenheden zijn. Neem contact op met het waterbedrijf om de nodige technische afspraken te maken.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.