Vlaanderen.be www.vmm.be

Sjabloon analyse DNSH

In de projectoproep is bepaald dat je project, om in aanmerking te kunnen komen voor financiering, het beginsel ‘geen ernstige afbreuk doen aan’ in acht moet nemen. Dit wil zeggen dat de middelen enkel aangewend mogen worden op een wijze die geen ernstige afbreuk doet aan zes welbepaalde milieudoelstellingen: klimaatmitigatie, klimaatadaptatie, water en marine hulpbronnen, biodiversiteit, circulaire economie en verontreiniging. Om dit aan te tonen, dient een analyse te worden uitgevoerd. Die analyse dient met gebruik van dit sjabloon uitgevoerd te worden.

De Vlaamse Milieumaatschappij zet haar schouders onder de Blue Deal en bindt zo mee de strijd aan tegen waterschaarste en droogte in Vlaanderen.

» Over VMM

Dit initiatief kadert binnen een programma van de VMM dat deel uitmaakt van de Blue Deal.

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

Een vraag over deze projectoproep?

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.