Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…

Wat zijn effluentprojecten?

Via de oproep voor effluentprojecten ontvangen 5 bedrijven tot 75% subsidie van de Vlaamse Regering voor het hergebruiken van gezuiverd afvalwater (effluent) van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI). Ze werken hiervoor samen met Aquafin en eventueel ook andere private actoren in een gezamenlijk project. Het subsidieprogramma kadert binnen de Blue Deal waarmee Vlaanderen circulair watergebruik ondersteunt en droogte en waterschaarste tegengaat. We willen hen stimuleren om op een vernieuwende manier naar het waterbeleid te kijken en het effluent nuttig te gebruiken. De oproep liep in 2022.

Het belang van effluentprojecten

Water dat uit een RWZI stroomt, belandt in een waterloop. Hier liggen nog veel kansen voor hergebruik, als men het risico op verspreiding van vervuiling vermijdt. Zo zijn er plaatsen waar men het verder gezuiverde effluent opwaardeert tot drinkwater. Dit geeft oplossingen voor waterschaarste en beschermt onze kostbare waterbronnen. 

Dankzij de subsidie voor hergebruik van effluent krijgen deze bedrijven de financiële ruimte om te innoveren en een pioniersrol op te nemen. Het subsidieprogramma opent het venster naar toekomstige bijkomende/extra drinkwaterwinning. 

Hoe worden effluentprojecten geselecteerd?

Een programmateam van specialisten, getrokken door de VMM, begeleidden de ingediende projectvoorstellen en stellen nadien een advies op. Op basis van dat advies selecteert de minister van omgeving de projecten die een subsidie ontvangen.

We hechten vooral belang aan:

  • De verbeterde waterhuishouding op gebied van (toekomstige) tekorten.
  • Een goed omgaan met de vervuilingsrisico’s.
  • Het lokaal en integraal aanpakken van de waterbalans.

Subsidiereglement

Reglement oproep effluentprojecten »

De Vlaamse Milieumaatschappij zet haar schouders onder de Blue Deal en bindt zo mee de strijd aan tegen waterschaarste en droogte in Vlaanderen.

» Over VMM

Dit initiatief kadert binnen een programma van de VMM dat deel uitmaakt van de Blue Deal.

Logo's Blue Deal, Vlaanderen is water, Vlaamse Veerkracht en EU next generation

Een vraag over deze projectoproep?

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.