Vlaanderen.be www.vmm.be

Hoge waterstanden

21/05/2024 - Na de regen van de afgelopen dagen in het oosten van Vlaanderen staan verschillende waterlopen nog boven hun waakstand. De wachtbekkens worden zo veel mogelijk geledigd om capaciteit vrij te maken voor het opvangen van de verwachte neerslag. Aangezien de komende dagen opnieuw neerslag wordt voorspeld en de bodem verzadigd is, kan de hoogwaterperiode blijven aanhouden.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Publicaties / WaterRegulator - Activiteitenverslag 2022 / Onderzoek en advisering

Onderzoek en advisering

De WaterRegulator voert op eigen initiatief of op verzoek van de Vlaamse regering studies uit die verband houden met zijn opdrachten. Vaak zijn deze in voorbereiding van een (spontaan of gevraagd) advies.

Prijsvergelijking regio's

De jaarlijkse analyse van de evolutie van de integrale waterfactuur werd in 2022 aangevuld met een vergelijking van deze factuur in de 3 gewesten. Verschillende wijzen van kostenaanrekening en -doorrekening in de drie gewesten, maken een verklarende toelichting noodzakelijk bij vergelijking.

Integrale waterprijs Vlaanderen vergeleken met andere Belgische gewesten »

Voorbeeld fiche tariefmethodologie kraanwaterVerfijning tariefreguleringsmethodologie

In aanloop naar de tarifaire periode 2023-2028 verfijnde de WaterRegulator de tariefmethodologie en -rapportering, gebaseerd op een voorafgaande studie in 2020. De verfijning past in het huidige algemene kader van de tariefregelgeving. Om de rechtszekerheid en transparantie van de methodologie te garanderen, ligt een aanpassing van de besluiten voor tariefregulering voor. De WaterRegulator zal daarna ook het afsprakenprotocol met de waterbedrijven vernieuwen. In 2022 voerden de waterbedrijven en de WaterRegulator de afgesproken aanpassingen wel al voor de eerste keer uit.

Onderzoek naar kostentoewijzing

Eind 2022 startte de WaterRegulator, op eigen initiatief, een onderzoek naar kostentoewijzing op. Aanleiding was het vastleggen van een onderbouwingsmethode voor de capaciteitsvergoeding. Daaruit bleek dat we niet genoeg weten wat de impact is van een grotere aansluitingscapaciteit op de kosten van de drinkwateractiviteit. De klemtoon van eerdere toewijzingsstudies lag op de verhouding huishoudens, industrie en landbouw. De Europese kaderrichtlijn vraagt een redelijke bijdrage van deze doelgroepen in de veroorzaakte kosten voor drinkwatervoorziening. Met het huidige onderzoek wordt verder gegaan en een model ontwikkeld om de kosten-opbrengstenverhouding van sub-doelgroepen (o.a. grotere aansluitingscapaciteit) te bepalen. Het resultaat van het onderzoek wordt eind 2023 verwacht.

Advies bij voorstel tot wijziging regelgeving drinkwater

De WaterRegulator verstrekte in 2022 advies bij het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit en levering van water bestemd voor menselijke consumptie.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.