Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Meetresultaten / Vergelijking integrale waterprijs

Integrale waterprijs in Vlaanderen vergeleken met andere Belgische gewesten

Betalen we in Vlaanderen nu meer of minder voor het gebruik van leidingwater ten opzichte van de andere Belgische gewesten?

Deze vraag is niet zo makkelijk te beantwoorden omdat:

We vergelijken de integrale waterprijs in de 3 gewesten  op basis van het gemiddeld jaarleidingwaterverbruik in Vlaanderen in 2019.

Integrale waterprijs in 2020 (€ per jaar incl BTW)

Aantal personen en gemiddeld jaarleidingwaterverbruik

1 persoon (38m³)

2 personen (64m³)

3 personen (90m³)

4 personen (106m³)

5 personen (128m³)

Vlaanderen

€249

€341

€434

€481

€553

Brussel

€158

€224

€290

€314

€366

Wallonië *

€216

€353

€492

€577

€693

Bron: VMM, Brugel en Comité de contrôle de l'eau (CESE Wallonie)

* Voor de berekening van de integrale waterfactuur van Waalse huishoudens werd gerekend met een tarief van watermaatschappij SWDE die 2/3 van alle Waalse huishoudens omvat (in Wallonië zijn 48 drinkwatermaatschappijen actief die elk met een eigen tarieven rekenen, zie ook kader).

Grafiek: Integrale waterfactuur in 2020 voor gezin met twee personen (met jaarleidingwaterverbruik van 64m³)

Grafiek

Grafiek: Evolutie van de  integrale waterfactuur voor een gemiddeld gezin met een gemiddeld verbruik (2,3 pers. - 71 m³ / jaar) voor de verschillende regio's

Grafiek - gebaseerd op gemiddeld gezin met een gemiddeld verbruik (2,3 pers. - 71 m³ / jaar)

Bekijk hier de vergelijking tussen de tariefstructuren van Vlaanderen, Brussel en Wallonië

Vergelijking met het Brusselse gewest

De integrale waterfactuur is voor alle typegezinnen het laagste in Brussel. Als we naar de deelcomponenten kijken, dan zien we dat vooral voor de saneringscomponent in Vlaanderen en Wallonië een grotere bijdrage gevraagd wordt dan in Brussel.

De tarieven in het Brusselse gewest wijzigden niet tussen 2014 en 2020.  Er gebeurde in die periode  zelfs geen indexatie. In januari 2020 werd een beperkte stijging van 2,2% toegestaan. Dit leidde tot een zeer beperkte stijging van de waterfactuur.

De inkomsten laten de Brusselse watermaatschappij toe de operationele kosten te dekken, maar jaarlijks dient er ook 120 miljoen euro geïnvesteerd te worden (waarvan 80 miljoen in rioolinfrastructuur).. Het Brusselse gewest geeft subsidies aan de watermaatschappij,

De grootte van de subsidies voor riolering uitgekeerd in 2019 en 2020 zijn nog niet gekend, voor zuivering gaat het over een grootte orde van 30 tot 35 miljoen euro per jaar.Ook in Vlaanderen wordt er subsidies toegekend; voor waterzuivering, het gaat om ongeveer 130 miljoen euro per jaar.

Momenteel bestaat in Brussel geen sociaal tarief. Een deel van de waterfactuur ( 0,03 € / m³) gaat naar een fonds dat kansarmen toelaat een deel van de waterfactuur te betalen. Dit fonds, beheerd door het OCMW, wordt jaarlijks gevoed met ongeveer 1,8 miljoen euro uit de waterfactuur.

In het Vlaamse gewest wordt geen fonds opgebouwd, maar er worden wel sociale tarieven toegepast. Abonnees die hier recht op hebben, betalen 1/5de van de totale factuur (dus  80% korting op vastrecht en op variabel deel). Zo’n 230.000 gezinnen genieten jaarlijks van het sociaal tarief of ontvangen een compensatie; de omvang hiervan wordt geraamd op 60 mln. euro (2018).

Tariefstructuur Brusselse gewest in detail

In het Brusselse gewest is er een uniforme tariefstructuur met drie componenten (één drinkwater- en twee saneringscomponenten). Het jaarlijkse vastrecht per woning of wooneenheid bedraagt 25,23€ incl. BTW. Voor de variabel deel is er een solidaire en progressieve tarifering ingevoerd waarbij de prijs per kubieke meter varieert afhankelijk van de verbruikte hoeveelheid leidingwater én de gezinssamenstelling.

Er zijn vier progressieve tariefschijven die zowel toegepast worden voor de drinkwatercomponent als voor de saneringscomponenten.

Levering drinkwaterAfvoer afvalwaterZuivering afvalwaterTotaal
€/m³ incl. BTW) €/m³ incl. BTW) €/m³ incl. BTW) €/m³ incl. BTW)
van 0 tot 15 m³/inw/jaar 1,1401 0,6512 0,3237 2,115
van 16 tot 30 m³/inw/jaar 2,086 1,1246 0,559 3,7696
van 31 tot 60 m³/inw/jaar 3,0914 1,6573 0,8239 5,5726
 vanaf 60 m³/inw/jaar 4,589 2,3678 1,177 8,1338

Tarieven Brussel in 2020 (Bron Vivaqua)

Het progressieve tarief geldt sinds 1 januari 2020 enkel voor gezinnen die beschikken over een eigen teller. Voor gezinnen die in een appartementsblok wonen met een gemeenschappelijke teller,  geldt een lineair, en hoger, tarief van in totaal 4,0334€/m³.  Industriële tarieven zijn in Brusselse gewest degressief  in twee schijven en bedragen in totaal voor verbruik ≤ 5.000 m³ 4.0334 €/m³ incl. BTW en indien het verbruik hoger uitvalt 3.4624 €/m³ incl. BTW.

Vergelijking met het Waalse gewest

Voor 1-persoonsgezinnen met een gemiddeld jaarleidingwaterverbruik is de factuur hoger in Vlaanderen dan in Wallonië. Vanaf 2-persoonsgezinnen is de factuur bij gemiddeld verbruik lager in Vlaanderen. Dit komt door de korting op het vastrecht per gedomicilieerde die in Vlaanderen wordt toegepast. In Wallonië heeft het aantal gedomicilieerden geen invloed op de waterfactuur. Als we naar de deelcomponenten kijken, dan zien we dat de bijdrage voor drinkwatervoorziening in Wallonië hoger is dan in Vlaanderen en Brussel.

In het Waalse gewest worden bovendien gemeentelijke belastingen voor riolering geïnd, deze verschillen per gemeente.

Per abonnee wordt  een bijdrage te worden betaald voor een sociaal fonds van 0,0271 euro per m³ + % BTW. Dat werkt analoog als in het Brusselse Gewest.

Tariefstructuur Waalse Gewest in detail

In het Waals gewest geldt een uniforme tariefstructuur met twee componenten (drinkwater en sanering).

-       Voor de drinkwatercomponent bepaalt elk drinkwaterbedrijf ‘le coût verité de distribution’(CVD) volgens een opgelegde boekhoudkundige methodologie. Een aanpassing van de CVD is onderworpen aan de controle van de prijzencommissie. Voor SWDE bedraagt CVD in 2020 bijvoorbeeld 2,62 €/m³.

-       Voor zuivering is er een uniform tarief in het Waals gewest. Dit is de cout vérité d’assainissement (CVA = 2,365 €/m³ voor huishoudens in 2020).

Aan de hand van deze coëfficiënten wordt de integrale factuur opgebouwd:

1)      Per leveringsadres wordt een vaste vergoeding aangerekend, die bepaald wordt door

20 x CVD + 30 x CVA + 6% BTW [voor SWDE komt dit neer op  52.4€+70,95€+ 6% BTW= 130,751 euro/jaar ]

2)     Het variabel tarief wordt berekend aan de hand van drie schijven:

  • Voor verbruik tussen 0-30m³:  verbruik x 0,5 x CDV + 6% BTW
  • Voor verbruik tussen 30-5000m³: verbruik x CVD + verbruik x CDA +6% BTW
  • Voor verbruik boven 5000m³: verbruik x 0,9 * CVD + verbruik x CDA +6% BTW

3)     Per woning of bedrijf dient bovendien een bijdrage van 0,0271 euro per m³ + % BTW te worden betaald voor het sociaal fonds.

De Waalse tariefstructuur geldt zowel voor huishoudelijk als niet-huishoudelijk gebruik en is onafhankelijk van het aantal gedomicilieerde inwoners. Tot een jaarleidingwaterverbruik van 5.000m³ zijn er progressieve tariefblokken bij een hoger verbruik is het tarief lager per m³. De watermaatschappijen kunnen jaarlijks een herziening vragen van de tarieven.

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.

» Over VMM

Wil je deze gegevens hergebruiken? Dat kan mits bronvermelding: www.vmm.be.

Bekijk onze datalicentie.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.