Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Oktober 2020 / Goede kwaliteit drinkwater in 2019

Goede kwaliteit drinkwater in 2019

06-10-2020
De kwaliteit van het drinkwater aan de kraan was goed in 2019. Uit de analyse van de controles van de waterbedrijven blijkt dat het kraanwater voldoet aan alle kwaliteitseisen. Daarnaast testte de waterbedrijven ook extra op een aantal nieuwe stoffen.

Goede kwaliteit

Zowel aan de kraan als in het openbare waternet was het drinkwater in 2019 in Vlaanderen goed. Aan de kraan voldeed het drinkwater in 99,52 % van de gevallen aan de kwaliteitseisen. Ook het water in het waternet, voldeed bijna altijd aan de opgelegde normen.

De meeste normoverschrijdingen zijn vastgesteld voor lood, gevolgd door nikkel, nitriet en enterokokken. Een verhoogde aandacht voor lood in drinkwater in Vlaanderen blijft nodig.

De normoverschrijding worden altijd onmiddellijk opgevolgd door het waterbedrijf, waardoor er geen risico’s voor de gezondheid ontstonden.

Drinkwater goed kwaliteit

Ook pesticiden zijn onder loep genomen. De waterbedrijven analyseerden het drinkwater op 215 verschillende werkzame stoffen daarvan werden er 16 teruggevonden boven de rapporteringsgrens. Ook 3 metabolieten (afbraakproducten van de werkzame stof) zijn aangetroffen.

Naast de pesticiden volgen de waterbedrijven ook nog 22 niet-genormeerde stoffen op in het drinkwater. Geen enkele niet-genormeerde stof werd aangetroffen in een concentratie met een impact op de volksgezondheid.

In 2019 werd op een aantal representatieve plaatsen in het distributienetwerk asbestmetingen uitgevoerd. Telkens werd geen asbestvezel aangetroffen boven de rapporteringsgrens.

 

 

In totaal waren er 15 cases waar voor een zone het drinkwater niet voldeed aan kwaliteitseisen (een potentieel ernstige bedreiging voor de volksgezondheid). Voor 6 hiervan was de oorzaak een wanverbinding: terugslagklep die ander water zoals regenwater in het leidingwatersysteem brengt.  De overige overschrijdingen zijn veroorzaakt door een falende waterbehandeling (bacteriologische parameters, nitriet) of door de aanwezigheid van chemische stoffen zoals nitraat, pesticiden (clopyralid, dimethylsulfamide) in waterwingebieden.

Lees het rapport Kwaliteit van het drinkwater in 2019

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

Dit artikel maakt deel uit van de nieuwsbrief van oktober 2020.

Bekijk alle artikels >>

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.