Vlaanderen.be www.vmm.be

Wateroverlast

24/05/2024 - Vrijdag en zaterdag kan lokaal hevige neerslag vallen. Daardoor zijn kritieke overstromingen langs de onbevaarbare waterlopen niet uit te sluiten. Ook zondag en begin volgende week blijft er kans op lokale felle buien. Volg de waterstanden en voorspellingen op waterinfo.be.

Lees meer…
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Juli 2020 / Acht proeftuinen droogte testen nieuwe manieren om droogte te lijf te gaan

Acht proeftuinen droogte testen nieuwe manieren om droogte te lijf te gaan

07-07-2020
Om de droogte in Vlaanderen te lijf te gaan, moeten we met zijn allen inspanningen leveren. Dat betekent anders omgaan met afvalwater en regenwater, vernieuwende manieren van werken en innovatieve technieken inzetten. In 8 proeftuinen droogte experimenteren initiatiefnemers met deze uitdaging op zoek naar concrete oplossingen op het terrein. De proeftuinen willen ook anderen inspireren voor gelijkaardige projecten. Op onze website stellen we de projecten voor.

De Vlaamse regering besliste eind 2019 om 4 miljoen euro te investeren in proeftuinprojecten die op een innovatieve manier waterschaarste willen inperken. Bedrijven die in samenwerking met minstens twee andere bedrijven duurzaam watergebruik in hun bedrijfsvoering opnemen en op die manier beter gewapend zullen zijn in nieuwe periodes van droogte, konden bij de Vlaamse Milieumaatschappij een projectsubsidie aanvragen. De projectoproep kwam er naar aanleiding van de uitzonderlijk droge zomers van de voorbije jaren. De proeftuinen droogte sluiten aan bij het programma Water-Land-Schap.

Proeftuin Droogte NinoveDankzij de subsidie kunnen de initiatiefnemers laagdrempelig experimenteren met nieuwe manieren van werken en technologieën. De 8 projecten liggen verspreid over stedelijk gebied en buitengebied en gelijkaardige maatregelen keren regelmatig terug: afkoppelen van regenwater,  de aanleg van regenwaterbuffers,  het koppelen van wateroverschotten op industrieterreinen aan waternoden in de omgeving … Deze maatregelen kunnen gezien worden als bouwstenen die in andere combinaties in nieuwe projecten kunnen terugkeren.

Met deze proeftuinen willen we dan ook al doende leren. Enerzijds over de praktische en technische uitdagingen en oplossingen op het terrein. Anderzijds over de beleidsmatige en administratieve hindernissen en mogelijkheden.

Door de projecten permanent op te volgen en te evalueren, willen we de opgebouwde kennis bundelen en verspreiden. Ook de initiatiefnemers engageerden zich om mee te werken aan kennisverspreiding en aan het ambassadeurschap. Zo willen we de weg openen naar een vermenigvuldiging van gelijkaardige projecten die overal in Vlaanderen de droogte te lijf gaan.

Maak kennis met de proeftuinen droogte op onze website.

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.