Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Water / Projecten / Water-Land-Schap

Water-Land-Schap

In heel Vlaanderen zoeken mensen nu al manieren om met watervraagstukken om te gaan. Om hen te ondersteunen is het programma Water-Land-Schap in oktober 2017 gelanceerd. Water-Land-Schap doet een oproep met subsidiemogelijkheden voor watergebonden initiatieven.

Water-Land-Schap wil problemen met water in landelijke gebieden aanpakken in nauwe samenwerking met de gebruikers van het gebied zoals landbouwers en bedrijven, inwoners en landschapsbeheerders.

Doel van Water-Land-Schap

Een sterkere landbouw, een duurzame watervoorraad, een goede waterkwaliteit en opvang van teveel aan water, zowel in bebouwde omgeving als in natuurlijke systemen. Met het project willen we een sterker landschap realiseren, waarbij rekening wordt gehouden met de extra druk die de klimaatverandering op het watersysteem zal zetten.

Meer weten?

Heb jij een goed idee?

Water-Land-Schap lanceert een oproep met subsidiemogelijkheden om watergebonden uitdagingen samen aan te pakken. Landbouwers, bedrijven, dorpsbewoners, water- en landschapsbeheerders die de handen in elkaar willen slaan, kunnen een projectvoorstel indienen om samen uitdagingen zoals droogte, overstromingen, waterkwaliteit en verzilting efficiënter aanpakken. Jouw voorstel kan je indienen tot en met 1 maart 2018 

Het programma Water-Land-Schap brengt de ingediende initiatieven gebiedsgericht samen en ondersteunt ze met kennis en financiële middelen. De 10 meest beloftevolle initiatieven in heel Vlaanderen worden gebundeld tot een landinrichtingsproject Water-Land-Schap. Dat beoogt een klimaatrobuuste landbouw, een duurzame watervoorraad, een goede waterkwaliteit, een opvang van teveel aan water zowel in bebouwde omgeving als in openruimtegebieden, en mooiere landschappen. 

Dien je voorstel in via het aanvraagformulier.

Programmateam Water-Land-Schap

Het programmateam Water-Land-Schap begeleidt en werkt het programma water-Land-Schap uit. Het programmateam bestaat uit:

 • Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
 • Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
 • Instituut voor Landbouw-, Visserij-, en Voedingsonderzoek (ILVO)
 • Departement Landbouw en Visserij 
 • Departement Omgeving,
 • Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
 • Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en Vlaams Kenniscentrum Water (VLAKWA)
 • Architecture Workroom Brussels

Alle leden van het programmateam delen hun kennis met initiatiefnemers:

 • VMM maakt analyses van waterkwaliteit, wateroverlast en droogte en stelt die informatie ter beschikking.
 • VLM bekijkt samen met initiatiefnemers welke maatregelen rond landinrichting nuttig kunnen zijn: nieuwe vormen van beheerovereenkomsten, kavelruil en herverkaveling, subsidie voor inrichting op eigen percelen, en dienstenvergoedingen.
 • ILVO heeft expertise in huis rond landbouw- en klimaatonderzoek, verzilting en het afstemmen van partners rond gebiedsgerichte opgaves.
 • Departement Landbouw en Visserij kan advies geven rond het aanvragen van VLIF-steun.
 • VITO en VLAKWA leveren kennis over de gehele waterketen en duurzaamheid. 

Programmateam, samen met minister Schauvliege voor de lancering van Water-Land-Schap.

De VMM stimuleert samenwerking en kennisuitwisseling via innovatieve grensoverschrijdende projecten.

>>Over VMM

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid