Vlaanderen.be www.vmm.be
Je bent hier: Home / Nieuwsbrief / Juli 2020 / Beschermingsadvies op maat aan de Zwalmbeek

Beschermingsadvies op maat aan de Zwalmbeek

07-07-2020
Inwoners van het stroomgebied van de Zwalmbeek kunnen gratis advies op maat aanvragen om hun woning tegen overstromingsschade te beschermen. De VMM start dit project samen met de betrokken gemeenten en de provincie Oost-Vlaanderen in het kader van het traject naar een riviercontract voor het stroomgebied van de Zwalmbeek.

Individuele bescherming

De Zwalmbeek is al vaker buiten haar oevers getreden, met soms overstromingsschade tot gevolg. Daarom heeft de VMM de handen in mekaar geslagen met de betrokken gemeenten en de provincie om tot een riviercontract te komen: een pakket maatregelen die nodig zijn om het overstromingsrisico van de Zwalmbeek in te toekomst te verminderen.

Dat contract zal rekening houden met de drie P’s van de meerlaagse waterveiligheid: protectie, preventie en paraatheid. Voor het luik preventie zetten we langs de Zwalmbeek in op individueel beschermingsadvies voor woningen.

Met dit project willen we voor een 85-tal woningen die schade hebben geleden door overstromingen, gratis een plan opstellen om de woning beter te beschermen tegen wateroverlast. Door gebouwen aan te passen kan de schade bij een volgende overstroming soms sterk verminderd worden.

Het gepersonaliseerd advies voor getroffen woningen door overstromingen

  • gebeurt op basis van een plaatsbezoek aan de woning door deskundigen;
  • is een individueel voorstel met maatregelen om toekomstige overstromingsschade aan de woning te beperken of te voorkomen;
  • omvat een kostenraming voor de uitvoering.

De voorbije jaren liepen er al succesvolle pilootprojecten in Beersel, Sint-Genesius-Rode, Geraardsbergen, Lebbeke, Sint-Pieters-Leeuw, Voeren en het stroomgebied van de Kerkebeek.

Lees hier hoe de mensen daar terugblikken op het beschermingsadvies.

Voor wie?

Al wie woont op een locatie met gekend overstromingsrisico in het stroomgebied van de Zwalm, heeft een brief ontvangen om in te schrijven voor dit advies. Ook wie geen brief heeft ontvangen, maar al te kampen had met overstromingsproblemen of er in de toekomst verwacht, mag zich inschrijven. Inschrijven voor het project kan t.e.m. 15 juli 2020 op www.preventieoverstromingsschade.be.

Inschrijven kan ook via e-mail naar watertoets@vmm.be of tijdens de kantooruren telefonisch op (02) 214 21 11. Vermeld zeker je adres en telefoonnummer in je mail.

VMM-nieuwsbrief
Abonneer je hier op de VMM-nieuwsbrief voor milieuprofessionals.

vmm.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en klimaat(adaptatie) zijn onze kerntaken.